Første bank født i Microsofts asurblå sky

Banker blir ikke lenger født på jorden. De blir designet i skyene. Nylig kunne den splitter nye Challenger Bank Redwood fortelle at de var den første banken som var 100 prosent skapt i Microsofts Azure Cloud.

Tekst: Nils Elmark

Det vil si at banken overhodet ikke har noe IT-senter. Den er fullt og helt designet på Microsofts servere med hjelp av firmaets utviklingsverktøy – bare seks måneder etter at banken fikk sin lisens. Redwood hører hjemme i Manchester og er en forretningsbank for små og mellomstore bedrifter. Denne type virksomheter har svært vanskelig med å komme gjennom til de fire store britiske bankene som dominerer næringslivet. Byrådet i Warrington Borough har skutt inn 325 millioner kroner, og det utgjør en tredjedel av aksjekapitalen.