Finansrådgivere i spill

Tittelen finansrådgiver er i spill. Dersom forslaget til ny finansavtalelov blir vedtatt slik det foreligger, kan hvem som helst benytte tittelen finansrådgiver. Men ikke dagens 6 000 autoriserte finansielle rådgivere.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE JARILD

Forbundsleder Pål Adrian Hellman slakter det nye forslaget til finansavtalelov som vil kunne få store konsekvenser både for kunder og ansatte i seriøse finansforetak. Derfor har Finansforbundet skrevet et skarpt brev til Justisdepartementet og bedt om at tittelen finansrådgiver kun skal kunne benyttes av autoriserte finansielle rådgivere i seriøse finansforetak.

I forslaget til ny finansavtalelov foreslås det at det kun er virksomheter som ikke selv formidler finansielle produkter som skal kunne benytte tittelen finansrådgiver. De skal bare drive rådgivning, og kundene må betale for det. De driver ingen konsesjonsbelagt virksomhet, er ikke underlagt tilsyn, og det er ingen krav til at virksomheten er tilknyttet Finansklagenemnda.

Kundene sendes rett i armene på useriøse cowboyer

I brevet til Justisdepartementet skriver Finansforbundet at det vil være vanskelig å finne frittstående finansrådgivere som ikke har noen form for bindinger og egeninteresser i de produkter de formidler. Det vil også være vanskelig å kontrollere dette. Det vil samtidig innebære at de mange tusen ansatte i seriøse finansforetak, og som har gjennomgått utdanning og blitt autoriserte, ikke lenger skal kunne gi råd som finansrådgivere. Det mener forbundslederen er en svekkelse av tilbudet til kundene og helt urimelig for alle ansatte som bruker mye tid og krefter på å oppfylle de strenge kravene til autorisasjon.

USERIØSE COWBOYER

– Det kan umulig være i myndighetenes interesse å sende kundene til en gruppe rådgivere som ikke er underlagt strenge krav når det gjelder kompetanse og kontroll. Dersom dette punktet i lovforslaget blir gjennomført slik det foreligger, sender myndighetene kundene rett i armene på useriøse cowboyer. I sommer har vi i en rekke medieoppslag sett hvordan såkalte «finansrådgivere» har lurt kundene trill rundt. Dette skader også finansnæringens gode navn og rykte, understreker Hellman.

Dette skader finansnæringens gode navn og rykte

Han viser til at finansnæringen lever av tillit. Etter finanskrisen i 2008 har det blitt gjennomført en lang rekke EU-direktiver, regel- og forskriftsendringer som gjør at finansnæringen er mer regulert og transparent enn noen gang tidligere.

– I dette lyset virker det mildt sagt merkelig at de samme spillereglene ikke gjelder for alle som driver finansiell rådgivning. Resultatet blir at finansnæringen hvis lovforslaget blir vedtatt blir påført en betydelig konkurranseulempe i forhold til de useriøse aktørene i bransjen, sier Hellman.

STRAFFER UTDANNING

I 2009 gjennomførte finansnæringen tidenes største kompetanseløft gjennom å etablere autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Finansnæringens autorisasjonsordninger skal sikre kvalitet i salg og rådgivning og skal bidra til høy etisk standard, god skikk ved rådgivning og annen kundebehandling samt relevant og oppdatert fagkompetanse.


STORE KONSEKVENSER: – Dersom forslaget til ny finansavtalelov blir vedtatt slik det foreligger kan det få store konsekvenser både for kunder og ansatte i seriøse finansforetak, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

I dag er 129 bedrifter medlemmer og nærmere 6 000 ansatte og ledere har gjennomgått utdanning, bestått eksamen og har fått tittelen autorisert finansiell rådgiver. De må alle opp til årlig godkjenning, men slik er det ikke for de såkalte frittstående «finansrådgiverne».

– Finansforbundet mener at det er viktig å legge bort dette forslaget. Det straffer de som har tatt utdanning, er underlagt etiske standarder, Finansklagenemnda og offentlig tilsyn. De som det ikke stilles noen krav til, de frittstående rådgiverne, skal få enerett på å benytte tittelen finansrådgiver. Dette er helt urimelig, understreker forbundsleder Pål Adrian Hellman.

– Autorisasjonsordningen stiller høye krav gjennom studier og eksamen, og har vært et nåløye for noen av våre medlemmer å komme igjennom. For å kunne fortsatte i sin «gamle jobb» har de ansatte vært nødt til å bestå eksamen. Kravene som stilles til denne autorisasjonsordningen er såpass strenge at mange ikke har bestått eksamen og kan ikke kalle seg finansiell rådgiver. Disse har blitt omplassert eller har funnet seg andre jobber.

– På denne bakgrunn er det helt ubegripelig at ikke myndighetene ser verdien av dette kompetanseløftet og gir autoriserte finansielle rådgivere enerett på å benytte tittelen finansiell rådgiver, avslutter forbundsleder Pål Adrian Hellman.