Vil bli størst på identifisering

Signicat har ambisjoner om å bli størst i Europa på identifiserings- og signeringsløsninger.

Tekst: Sjur Frimand-Anda, foto: Frank Foss

TRONDHEIM: Signicat tilbyr tjenester for elektronisk identifisering og signering. Bank, finans og forsikring er blant de største kundene i tillegg til offentlige etater.

– Vi jobber med alt som handler om å etablere en identitet på nett og skal hjelpe våre kunder med å identifisere sine kunder, sier administrerende direktør Gunnar Nordseth.

Selskapet er etablert i en rekke europeiske land, og her er et av selskapets store fortrinn.

– Vi skal være et one-stop-shop på id og signering. Våre kunder er typisk etablert i flere markeder og ønsker én partner å forholde seg til på tvers av landegrensene, sier Nordseth.

Enter Card, Santander samt flere av de store nordiske forsikringsselskapene står på kundelisten. Over 70 prosent av kundene er innen bank, forsikring og finans.

UTSPRING FRA NTNU


I SKYEN: Signicats løsning lever i skyen og kan dermed enkelt eksporteres og skaleres. – Det gjør det forholdsvis enkelt å etablere seg i nye markeder, sier Gunnar Nordseth.

Signicat har utspring fra teknologimiljøet ved NTNU, i tillegg har gründerne erfaring fra BankID fra konsulentsiden.

– Vi så at det var behov for tjenester som gjorde det enkelt for brukerstedene å gi støtte for BankID og andre identifiseringsløsninger, forteller signicatdirektøren.

Ved oppstarten i 2007 var de fem ansatte. Selskapet etablerte seg raskt i Sverige, Finland, Nederland og Storbritannia.

– De nordiske landene var tidlig ute med å bruke elektronisk id for å få tilgang til tjenester. Her har banksamarbeidene vært viktige. Det som lenge var et nordisk fenomen, har skutt fart, og vi ser nå at det samme skjer i andre deler av Europa. Banker går sammen om felles id-løsninger, sier Nordseth.

I takt med at id-markedet øker, kommer det også flere konkurrenter på banen.

– Vi var tidlig ute i markedet med slike løsninger og har brukt mye tid og krefter på virksomhetskritiske sikkerhetsløsninger. Det gir oss et forsprang, vi har allerede skapt mye tillitskapital i markedet, sier Nordseth.

TJENER PENGER

De siste fem årene har Signicat hatt en årlig vekst på 35 prosent. Under hele perioden har de også tjent penger, noe som ikke er så vanlig blant selskaper som vokser så mye. I 2017 endte omsetningen på 131 millioner, med et resultat på mellom sju og åtte millioner. Antall ansatte steg fra 50 til 80, og det ble etablert avdelinger i London, Amsterdam og Frankfurt. Ambisjonene er å bli størst på identifisering i Europa.

– Å vokse så mye koster, så dette er gode resultater. Vi har vært casheffektive og vokst med lite kapital, sier Nordseth, som har en filosofi om å bygge stein på stein, og begrense risikoen i nye markeder.

– Vi har ridd litt på ryggen av eksisterende kunder i nye markeder. Kunder vil gjerne ha tjenestene våre i flere land, det kan være en trigger for etablering. Vi ønsker å ta ett eller to markeder om gangen og ha fortfeste der før vi går videre, forteller Nordseth som forventer fortsatt vekst.

– Vi skal nok runde 100 ansatte i sommer, da blir det bløtkake og litt festivitas, smiler han avslutningsvis.