Du er blant Norges mest produktive

Hver ansatt i finansbransjen skapte i 2015 verdier for 1,8 millioner. Aller mest produktiv var ansatte i store banker.   

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

Arendal: – Finansnæringen er blant Norges mest produktive, bare slått av olje og gass, sier Torger Reve, professor ved BI. Han står, sammen med Ole Jakob Ramsøy og Marius Nordkvelde bak rapporten «En verdiskapende finansnæring», utarbeidet på vegne av Finansforbundet. Rapporten ble presentert under årets Arendalsuke.

Her går det frem at bankansatte er blant de aller mest produktive, der hver ansatt i snitt skapte verdier for 3,4 millioner kroner. Jobber du en storbank bidrar du i snitt med en verdiskaping på 3,8 millioner.

– Dette vise at næringen skaper store verdier. Det er også en bransje preget av høyt kunnskapsnivå og høyt omstillingsevne, sier Reve.

Til tross for høy verdiskaping synes Reve at synet på næringen ofte er negativ.

– Ofte virker det som om denne verdiskapingen blir sett på som mindre verd enn den andre bransjer har og at finans er mest til bry. Samtidig har ikke politikerne noe syn på næringen, de ser på det som ren infrastruktur, ikke som en verdiskapende kunnskapsnæring. Det mangler et næringsblikk på bransjen. I dag er den bare en regulerings- og beskatningsnæring, sier Reve.

100 000 ANSATTE

Bransjen er preget av stor omstilling og at stadig flere oppgaver automatiseres. Til tross for dette synker ikke antall ansatte. Smalt definert er det 40 000 ansatte i bransjen, hvis man ser på finansklyngen med tilhørende tjenester arbeider nesten 100 000 i bransjen.

– Det var en sterk vekst i antall ansatte frem til 2010. Etter dette har det flatet ut, men foreløpig er det ingen tegn til at bransjen krymper vesentlig, sier Reve.

I rapporten går det frem av bransjens gjennomsnittlige årlige verdiskaping fra 2002 til 2015 var på 12,5 prosent. Dette kan sammenlignes med veksten i BNP, som var på 5,5 prosent.

– Vi skal ha med oss at veksten i bransjen avtok tydelig etter 2010, sier Ole Jakob Ramsøy.

Hvordan utviklingen har vært siden 2015 er Reve usikker på.

– Det er vanskelig å vite hva utslagene de siste årene har vært. Ser vi på driverne til eksempelvis bank, så ser vi en økning i både bolig- og forbrukslån. Det tyder på at vi får en fortsatt vekst, sier Reve.

PRODUKTIVE UTLENDINGER

I rapporten er det kun sett på norske foretak. Foretak som er del av utenlandske konsern har det vært vanskelig å få frem sammenlignbare tall for. Forskerne har derimot sett på seks NUFer, for å se hvordan de gjør det sammenlignet med de norske.

– Disse selskapene er 52 prosent mer produktive enn norske selskaper. De har fem prosent av de ansatte og ti prosent av verdiskapingen. Dette er meget interessant og noe vi skal se nærmere på, selv om det er for tidlig å konkludere ennå, sier Reve.