Norge har gode muligheter innen sikkerhet og identifisering

Digital sikkerhet og identifisering blir gjerne fremhevet som ett av områdene der Norge har gode muligheter til å hevde seg internasjonalt. Liv Freihow i IKT-Norge har sine teorier om hvorfor det er slik.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

– Norge har en lang tradisjon for samarbeid rundt felles infrastrukturløsninger. BankID er en del av kjernen i dette samarbeidet. Det er godt organisert og skaper en felles plattform til glede både for banker og kunder. Å ha en sterk sentral aktør på dette området har hatt stor betydning for andre. Det gir inspirasjon til å skape gode løsninger og bidrar til et sterkt kompetansemiljø. Mange ser at det er mulig å lage komplementerende løsninger, sier Freihow.

PSD2 GIR MULIGHETER

Innføringen av PSD2 vil også skape nye forretningsmuligheter innen sikkerhet og identifisering.

– PSD2 gjør det mulig for flere å tilby betalingstjenester. Felles for de aller fleste av disse tjenestene er at de vil trenge en løsning for sikker identifisering. Gode sikkerhets- og identifiseringsløsninger er alfa og omega for dem som kommer med PSD2-baserte løsninger, sier Freihow, og fortsetter: – Disse selskapene vil ha et mer variert behov for skreddersydde innloggingssystemer og sikre id-løsninger.

KOMPETANSEFORTRINN

LANGT FREMME: Norge har gode muligheter innen sikkerhet og identifisering. – Vi har en spesiell kompetanse på dette området, sier Liv Freihow.

Norge har flere sterke kompetansemiljøer innen id og sikkerhet. Flere norske gründerselskaper kommer fra NTNU-miljøet. I tillegg er det et sterk sikkerhetsmiljø på Gjøvik.

– Vi ser at disse miljøene holder verdensklasse, understreker Freihow.

Hun tror også på et sterkt økende behov for slike løsninger fremover.

– Det kommer stadig nye EU-direktiver, som blant annet krever skjerpet sikkerhet i finansielle tjenester. Dette bidrar til at behovet for sikre id-løsninger blir større og større. Betalingsviljen er stor for gode sikkerhetsløsninger og for selskaper som gjør onboarding effektivt for bankene. Sikkerhet har også økt fokus hos bankene, der sikkerhetsfolkene i stadig større grad sitter med det avgjørende ordet for hvordan ting skal løses. Det er store verdier på spill, og bransjen tar sikkerhet på alvor, forteller Freihow.

EKSPORTMULIGHETR

Norge er et lite marked for de fleste teknologiselskaper. Varene er 1-ere og 0-ere, samlet sammen til smarte programmer som ikke trenger noen fysisk distribusjon. Dette preger også de nye selskapene innen sikkerhet og id. Å tenke internasjonalt er helt naturlig.

– Ofte befinner de seg i Norge fordi det er her gründerne tilfeldigvis bor, og det er utenlands  de store markedene er. Vi ser at mange tidlig prøver å skaffe seg internasjonale partnere, sier Freihow, som tror europeiske selskaper har en fordel fordi de allerede fra starten av må forholde seg til EUs strenge sikkerhets- og personvernregler.

– Er du skodd for det europeiske markedet, er du også godt skodd for Amerika og Asia, sier hun.

Dette er noen av de norske sikkerhets- og id-selskapene innen finanssektoren.

BankID ble etablert allerede i 2004 og eies i dag av norsk banknæring. I dag har 3,7 millioner nordmenn BankID, og over en million har tjenesten på mobil. BankID brukes av alle landets banker, offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. Selskapet er blitt så etablert at mange tror det er en offentlig tjeneste. Det omsatte i 2016 for 113 millioner kroner og hadde et resultat på 20 millioner kroner før skatt. BankID er nå blitt slått sammen med Vipps og BankAxept.  

Signicat ble etablert i 2007 med base i Trondheim. Selskapet tilbyr noen av de mest avanserte løsningene for elektronisk identitet og elektroniske signaturer. Signicat-løsningene brukes av banker og finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, myndigheter og store selskaper samt små og mellomstore bedrifter. Selskapet har kontorer en rekke steder i Europa. Omsetning 2017: 131 millioner, resultat før skatt: mellom sju og åtte millioner. 

Zwipe startet i 2009 og er en teknologibedrift som jobber med biometriske autentiseringsløsninger på tre viktige områder: betalinger, tilgangskontroll og id. Selskapet har en svært internasjonal profil, med tilstedeværelse både i Europa, USA og Asia. Ett av produktene er betalings- og adgangskort med egen fingeravtrykksleser. Omsetning 2016: 597 000 kroner, resultat før skatt: – 36 millioner kroner.

Promon startet i 2006 og driver med applikasjonssikring. Det vil si å beskytte apper mot blant annet hackerangrep. Selskapet er etablert i Tyskland, Storbritannia og India, i tillegg til hovedkontoret i Oslo. Omsetning 2016: 19 millioner, resultat før skatt: – 5,7 millioner kroner.

Encap Security leverer sikre påloggingsløsninger med base i Oslo. Selskapet ble i 2016 kjøpt opp av den amerikanske teknologigiganten Allclear ID.

Buypass ble etablert i 2001 og er en leverandør av brukervennlige og sikre løsninger for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og betaling. Selskapet leverer løsninger til bruk både i forbrukermarkedet, private bedrifter og offentlige virksomheter. Omsetning 2017: 223 millioner, resultat før skatt: 44 millioner.