Gjensidige Bank-ansatte frykter for jobben

2. juli kom beskjeden om at Nordea kjøper Gjensidige bank for 5,5 milliarder. Siden har det vært stille. De ansatte i Gjensidige Bank vet fremdeles ikke hva Nordea vil med oppkjøpet og hva det betyr for arbeidsplassene.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA, FOTO: PRIVAT

Nordea tar over banken i første kvartal 2019. Gjensidige Bank har i underkant av 200 ansatte, omlag 60 av disse i Førde, resten i Oslo. Klart er at de alle sammen har hatt mye å tenke på i ferien.

– Overraskelse og usikkerhet er de vanligste reaksjonene. Man er overrasket over at Gjensidige nok en gang gir opp en banksatsing og man er usikker på sin egen arbeidsplass, sier Hans Jacob Starheim, hovedtillitsvalgt i Finansforbundet i Gjensidige Bank.

Nordea var med på allmøtet 2. juli, da oppkjøpet ble offentlig. Etter dette har det vært ukentlige åpne møter for de ansatte i banken både i Førde og Oslo.

– Det har vært bra med møter, men svarene har i stor grad vært hva bankens ledelse tror kommer til å skje, og de sitter ikke med noen fasit, det er det bare Nordea som har. Vi skulle gjerne hatt mer informasjon om hva Nordea vil med oss. I dag vet vi veldig lite og usikkerheten er stor. Det er et stort behov for mer informasjon, sier Starheim, som håper at Nordea kommer med mer konkrete tilbakemeldinger når ferien er ordentlig over.

Må godkjennes

Nordeas overtakelse av Gjensidige Bank er avhengig av myndighetenes godkjennelse.  Det forventes at myndighetene vil være ferdig med sin behandling i løpet av høsten.  Forventet overdragelse av aksjene i Gjensidige Bank er forventet å skje i løpet av 1. kvartal 2019.

Christian Steffensen lover at en avklaring av hva som skjer med de ansatte etter overtakelsen av Gensidige Bank har høy prioritet.

– Gjensidige Bank vil deretter drives videre som nå inntil kunder og produkter flyttes over hvilket forventes å skje i løpet av 2. halvår 2019. På samme tidspunkt vil de ansatte i Gjensidige Bank bli en fullt integrert del av Nordea sin organisasjon og Gjensidige Bank vil bli fusjonert inn i Nordea Bank, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen

Bakgrunnen for Nordeas kjøp av Gjensidige Bank er at et ønske om å vokse i Norge.

– Vi har vurdert Gjensidige Bank som en dyktig organisasjon som har hatt solid vekst gjennom de siste årene som besitter kompetanse og styrke på områder som er komplementære for Nordea.  En svært viktig del av verdien av dette oppkjøpet for Nordea nettopp å kunne tilføre ny kompetanse til Nordea for å utvikle den samlede varsomheten enda bedre, sier Steffensen.

– Hvilke planer har dere for de ansatte i Gjensidige bank?

– De ansatte i Gjensidige bank vil etter hvert bli en fullt integrert del av Nordea sin organisasjon. Det er for tidlig å kommentere hvordan dette vil gjøres, og vi er som tidligere nevnt avhengig av myndigheters godkjennelse av oppkjøpet. Men vi kan si at oppkjøpet av Gjensidige Bank er et resultat av at banken er drevet svært bra, og gjennom innsats fra dyktige ansatte har de skaffet seg en attraktiv markedsposisjon. Vi er opptatt av å bevare kompetanse, og å videreføre det som har gjort Gjensidige til den suksessfulle banken den er i dag.

– Vurderes det å legge ned avdelingen i Førde?

– Nordea har som del av sin operasjonelle modell gjennom flere år plassert viktige sentrale enheter utenfor Oslo slik som Kundesenter i Kristansand, Bergen, Ålesund og Trondheim.  I Ålesund har vi også en «Operation» («back-office) som betjener hele landet.   I Nordea har vi videre bygget en kundebetjeningsmodell som gjør at en rådgiver som fysisk sitter hvor som helst i landet, kan betjene kunder fra andre geografiske områder, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Når kan de ansatte forvente å få vite mer om Nordeas planer?

– Nordea vil gi høyeste prioritet til arbeidet med hvordan Gjensidige Bank skal integreres i Nordea.  Vi vil raskt, i samarbeid med ledelsen i Gjensidige Bank, gi mer informasjon til de ansatte om planer fremover, sier Steffensen.