Arbeidsmiljø på topp hos EM1

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge har siden 2009 jobbet hardt med arbeidsmiljø. Det har gitt resultater. 

Tekst: Erlend Gylver Foto: Fartein Rudjord 

Eiendomsmeglerfirmaet i Trondheim ble nylig kåret av analyse- og rådgivningsfirmaet Great Place to Work til Norges beste arbeidsplass i kategorien 200 til 499 ansatte. HR-direktør i bedriften, Lucie Katrine Sunde-Eidem, sier at bedriften har satset langsiktig på kulturen og arbeidsmiljøet. 

– Satsingen på medarbeiderne har resultert i en veldig stor trivsel, fellesskap og samhold, som er ganske unikt med tanke på at vi er en salgsorganisasjon, sier Sunde-Eidem. 

JOBBET MED KULTUREN 

TAR HENSYN: I enkelte faser av livet kan du ikke være en megler med høy omsetning, sier HR-direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

Great Place to Work har veiledet Trondheim-firmaet til å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet, med for eksempel årlige medarbeiderundersøkelser og den årlige kulturrevisjonen.  

– For veldig mange går slike rapporter fort ned i skuffen. Man ser på resultatene, så blir man enten glad eller lei seg. Hos oss er vi tvunget til å evaluere det vi har gjort det siste året, sier Sunde-Eidem. 

Evalueringen munner ut i tiltak som hvert enkelt prestasjonskontor må jobbe med fra år til år, for å styrke de ansattes indre motivasjon og gruppens prestasjonsmiljø. Sunde-Eidem sier det ikke bare er samarbeidet med Great Place to Work som har gitt bedriften en god kultur. Innfasingen av arbeidsmetodikken lean, satsing på kompetanseutvikling, aktiv bruk av medarbeidere i innovasjonsarbeid, samt ansettelse av personer med andre typer kompetansebakgrunn, er noe av det som har vært sentralt i arbeidet. 

– Det å være megler er noe som kan være svært krevende. I enkelte faser av livet kan du ikke være en megler med høy omsetning. Derfor er det viktig at man hele tiden setter sine egne mål.  

Sunde-Eidem forteller at et miljø som bare har resultatmål, vil få utbrente meglere. Dermed er kombinasjonen mellom ansvarliggjøring av egne mål, samtidig som man bryr seg og viser omsorg, noe bedriften har hatt et spesielt fokus på. 

IA IKKE VIKTIGST 

Eiendomsmegler 1 har IA-avtale, og Sunde-Eidem opplyser at de har regelmessige møter med IA-kontakten i Nav. Samtidig har ikke IA-avtalen vært den viktigste delen i arbeidet med å realisere bedriftens mål. 

– Det er ikke IA-avtalen som har realisert våre mål. Det er summen av alle de tiltakene som handler om å satse på medarbeiderne som er den viktigste strategien for å nå overordnede mål.  

Selv om IA-avtalen ikke nødvendigvis har den største betydningen i Eiendomsmegler 1, ser likevel Sunde-Eidem nytten av en slik avtale, blant annet hvis ansatte trenger tilpasninger eller hvis de ønsker omskolering. 

– Det er et verktøy som kan være en trygghet, sier hun. 

Kan du forstå at en del av bransjen er skeptiske til IA-avtalen? 

– Nei, egentlig ikke. Man ønsker jo en frihet og minst mulig byråkrati når man driver en organisasjon. Hvis målet er å skape et mer inkluderende arbeidsliv, må flest mulig med i arbeidslivet, og at det blir mulig å bli værende der. 

Hun understreker samtidig at dette ikke bare gjelder i egen virksomhet.  

– Hvis man tenker i et samfunnsperspektiv, er dette en dugnad for å tilrettelegge at flest mulig kan være i jobb. 

FINANSKRISEN EN VEKKER 

Eiendomsmegler 1 begynte for alvor å fokusere på arbeidsmiljøet rundt 2009 med innfasing av arbeidsmetodikken lean og samarbeidet med Great Place to Work. Sunde-Eidem sier at bedriften før dette var mer markedsføringsorientert, men at de nå har forstått at det ikke er mulig å kjøpe seg en markedsposisjon bare gjennom annonsering.  

Finanskrisen i 2009 ble en vekker. Da ble det besluttet at ingen skulle sies opp, og at bedriften skulle klare å komme gjennom krisen gjennom fornying og utvikling. 

– Vi investerte i det som gir avkasting på lengre sikt, kompetanse og kvalitet, og det har vi fått igjen for nå. Det er et strategisk valg, som for oss har vært veldig viktig, avslutter Katrine Sunde-Eidem.