Innvandrere diskrimineres i finansnæringen

Innvandrere som søker jobb i finansnæringen opplever å bli diskriminert og havner nederst i søknadsbunken. Bare seks prosent av de ansatte i finans er innvandrere mot 15 prosent i øvrige næringer.  

Tekst: Amalie Solnørdal Nærø og Sverre Bjørnholt.   

Diskrimineringen dokumenteres av Finasfokus i sitt siste magasin. Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge kommenterer uttalelsene om diskriminering slik: 

HØYE KRAV: – Det kan være de høye kravene til kompetanse som gjør at det dessverre er underrepresentasjon av innvandrere, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge. (Foto: C-F Wesenberg)

– Om det eksisterer noen bevisst diskriminering kan jeg ikke dokumentere.  Men jeg blir overrasket dersom diskriminering er representativt i bransjen. 

Han sier man kan spekulere på hva som er årsaken til at antall innvandrere er lavere i finansnæringen enn i andre næringer. 

ÅRSAK: KOMPETANSEKRAV 

– Det er viktig for en arbeidsplass å være representativ for samfunnet. Nå er det slik at 84 prosent av finansansatte under 30 år har høyskoleutdanning. Det kan være de høye kravene til kompetanse som gjør at det dessverre er underrepresentasjon av innvandrere, sier han. 

Ifølge Fåne er ikke næringen i gang med noen spesielle tiltak for å få flere innvandrere inn i finans, men han understreker at flere enkeltbedrifter har satt i gang initiativ for å øke andelen innvandrere.  

LIK MULIGHET 

ØNSKER MANGFOLD: – Finansforbundet på sin side er opptatt av et arbeidsliv preget av mangfold, og at alle skal ha lik mulighet til å få arbeid i næringen, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Finansforbundet på sin side er opptatt av et arbeidsliv preget av mangfold, og at alle skal ha lik mulighet til å få arbeid i næringen, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. 

– De som jobber finansnæringen, skal ha muligheter til å utvikle seg og å kunne møte fremtiden med den kompetansen de har og den som er nødvendig fremover. Finansforbundet er et åpent forbund for alle ansatte i finans. Jobber du i finans, er du hjertelig velkommen som medlem hos oss, sier Hellman.