Regulatorisk sandkasse vedtatt

Stortinget vedtok forrige uke at en regulatorisk sandkasse skal være på plass innen utgangen av 2019. Bra at det kommer, men ting tar for lang tid, mener Liv Freihow.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

– Dette er noe vi har jobbet lenge for og vi er svært fornøyd med at dette kommer på plass, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge. Det var et nesten enstemmig Storting som stemte for sandkassen, kun Rødt var imot.

– Hele det politiske Norge vil ha dette, så nå har det gått fra et håp til en forventning om at dette kommer på plass, sier Freihow.

En «regulatorisk sandkasse» gir fritak fra deler av reguleringene innen finansbransjen og gir bedrifter en mulighet til å prøve ut ny teknologi i en avgrenset periode under veiledning fra Finanstilsynet.

TING TAR TID

Sandkassen har vært en langdryg historie, der det allerede i 2016 var stor interesse og støtte for dette, uten at noe har skjedd før nå. Fremdeles mener Freihow at politikerne har vært for lite ambisiøse tidsmessig.

– Dette skal være på plass innen utgangen av 2019, det er alt for lang tid. Det er så mange caser rundt om i verden det går å lære av, så selv om man ikke skal gjøre en blåkopi, så kan man raskt finne nok informasjon til å få dette på plass kjappere, sier IKT-Norge-direktøren. Kort fortalt må man bli enige om hvilke vilkår det kan gis unntak fra ved testing, det må på plass ressurser som kan jobbe tett på og veilede selskapene i sandkassen, og det må utarbeides regler for hvordan man søker seg inn i kassen.

– Det bør gå å få dette på plass raskere enn det Stortinget har gitt som tidsfrist, sier Freihow.

– Hvorfor haster det så veldig?

– Aktørene i andre land får klare konkurransefordeler, sammenlignet med dem som blir i Norge. Vi risikerer at gode startups søker seg utenlands og at vi går glipp av mye god og verdiskapende innovasjon, svarer Freihow.

FLERE TILSYN

I utgangspunktet er det Finanstilsynet som skal opprette og administrere en slik ordning, men Freihow ønsker at også flere myndigheter involveres.

– Det er mange andre regler en startup må forholde seg til. Å ha en sandkasse der eksempelvis også datatilsynet er med og at det også var rådgivning fra en teknologisk aktør ville forenkle ting veldig, sier Freihow, som håper at Finanstilsynet stiller seg positivt til sandkassen.

– Vi har opplevd en del motstand fra tilsynet i dette spørsmålet. Jeg håper dette blir noe de ønsker å gjøre og at de ikke ser på dette som noe som blir tredd nedover hodet på dem. Vi lover i alle fall full backing og skal gjøre vårt for å få til et bra opplegg. En regulatorisk sandkasse har vært den manglende brikken i norsk fintech, sier Freihow.