Regjeringen tvinges til å endre finansskatten

Stortinget har nå pålagt regjeringen å endre innretningen på finansskatten slik at den ikke lenger legges som en ekstra arbeidsgiveravgift for de ansatte. – Dette har vi jobbet for siden finansskatten ble innført, sier Dag Arne Kristensen, leder av politisk avdeling i Finansforbundet.

Tekts og foto: Sjur Frimand-Anda

Tidligere har Stortinget oppfordret regjeringen til å gjøre endringer, men det har vært liten vilje til endring fra Finansdepartementets side slik vi ser det.

– Forskjellen er at nå har Stortinget pålagt at denne endringen skal skje, senest fra statsbudsjettet 2020. Vi har opplevd stor motstand fra Finansdepartementet i denne saken, og er veldig glad over at opposisjonen nå tar ansvar her, sier Kristensen, som er særdeles glad over resultatet.

– Dette har vært en dårlig skatt, som har rammet arbeidsplasser. At den nå endres er en stor seier for Finansforbundet, som har jobbet hardt med denne saken. Nå må næringen og departementet jobbe sammen for å finne et godt og varig alternativ, sier Kristensen, og fortsetter:

– Vi har pekt på noe i retning av moms, og vil oppfordre til at vi søker i den retningen, noe vi sa allerede i høringen da skatten ble innført og nå senest ved høringen til Finansmarkedmeldingen. Vi ønsker å utrede på noe som går i en slags momsretning, og vi vil oppfordre til at vi søker i den retningen, sa vi allerede i høringen.

– En ekstra arbeidsgiveravgift har bidratt til at det har blitt dyrere å ha folk ansatt.

– Norsk finansnæring skal ha ansatte som betjener både private og næringsliv. Den eksisterende skatten har rammet bedrifter som har satset på å ha folk til å betjene kundene. Derfor har vi ønsket en endring på innretningen, og det er målet med en ny innretning, sier Kristensen.

OPPOSISJONEN BESTEMTE

Det nye forslaget var fremmet av Ap, Sp, SV og KrF, som sammen hadde flertall i saken.

– Dagens modell er urettferdig og har store negative konsekvenser, spesielt for de små og mellomstore bankene. Dette kan påvirke konkurransen, og det er ikke rettferdig at finansnæringen skal bli straffet for at de har arbeidsplasser rundt om i landet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Ingrid Heggø, i en pressemelding.

Hun mener at dagens innretning av finansskatten kan true mangfoldet av banker.

– Vi er i likhet med Finans Norge og Finansforbundet bekymret for at dagens innretning av finansskatten kan føre til nedlegging av arbeidsplasser, særlig i distriktene, sier Heggø.

– Norge trenger flere jobber, ikke færre. Derfor er det svært gledelig at vi nå har fått med alle partier på dette, avslutter Ingrid Heggø.