Norge treige på regulatorisk sandkasse

I desember 2016 var det politisk enighet om å få på plass en regulatorisk sandkasse for finansbransjen. Siden har det vært fryktelig stille.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

– Utviklingen har gått veldig fort i andre land og vi ligger nå langt etter de beste. Et ti-talls  land har allerede sandkasser på plass og det er nå begynt å bli diskusjoner rundt globale regulatoriske sandkasser. Tiden er i ferd med å fly fra norsk fintech-bransje. Danmark har snudd seg i løpet av det siste halvåret og har fått på plass en omfattende strategi og flere tiltak for å møte fintechselskapene. Denne planen uteblir fra norske myndigheter, men nå haster det og vi må få dette på plass fort, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

– Hvorfor er dette så viktig?

– I dag må alle aktører i finansbransjen forholde seg til konsesjoner og reguleringer, enten du er DNB med 11 000 ansatte eller en liten startup med 2-3 gründere. Å forholde seg til regelverket er dyrt og tar lang tid. Med en regulatorisk sandkasse får de små selskapene mulighet til å teste ut sine forretningsideer før de oppfyller alle regulatoriske krav, i tett samarbeid med Finanstilsynet. Dette vil oppmuntre til innovasjon og være en styrke for norsk fintech-bransje. Hvis det derimot skapes regulatoriske hindringer kan de gode ideene havne utenlands, sier Freihow.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Regjeringen har jobbet veldig sakte med dette. Vi har hatt flere møter med Finansdepartementet men foreløpig har det ikke skjedd noe. Det virker som om de ikke er klar over hvor raskt utviklingen går i andre land, forteller direktøren.

– Hvordan synes du Finanstilsynet håndterer de startupsen i dag?

– Finanstilsynet har et mandat som de tolker ganske strengt. De skal sørge for stabilitet og sikkerhet i finansielle tjenester og betalinger. De ser ikke på sin rolle som næringsfremmende der de skal hjelpe nye løsninger på markedet. I tillegg er det en økonomisk prioritering som må til, og det er jo ofte utfordrende. Vi ønsker å få en bevilgning i revidert statsbudsjett for å få dette opp å stå. Finanstilsynet må omprioritere litt av sine ressurser og begynne å også ivareta de nye aktørene, sier Freihow.

MÅ FINNE NORSK MODELL

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet vil også gjerne gi startupsen en sandkasse de kan leke i. Men det må være en modell som er tilpasset norske forhold.

– Vi har fått et forslag til en modell som ikke er aktuell, men jobber nå for å utrede hva som vil passe her i Norge, sier han.

Etter sommeren skal han til Storbritannia og se på hvordan ordningen de har landet på fungerer.

– Vi skal se på hvordan de gjør og også vurdere det andre land gjør. Vi vil i samme retning som næringen men må finne en fornuftig modell for dette, sier han.