Stipend ga karriereløft

I 2016 fikk Stefan Schimmel 30 000 i stipend fra Finansforbundet. Han tok en MBA ved Heriot-Watt University og rykket opp i gradene i Sparebanken Vest. Nå øker forbundet stipendpotten til tre millioner og deler ut midlene fortløpende.

Tekst: Sjur Frimand-Anda Foto: Vidar Langeland

BERGEN: I dag jobber Schimmel som operational officer i avdelingen Operations, som tilhører Treasury. Det innebærer at han kontrollerer og administrerer bankens handel av derivater og valutakontrakter.

– Det er hovedsakelig praktiske oppgaver knyttet til finansielle instrumenter som banken eier, sier Schimmel. Tidligere jobbet han som finansrådgiver i samme bank.

– Jeg søkte på jobben i Treasury fordi jeg har ambisjoner om en karriere i den retningen. Det at jeg da holdt på med en MBA var et sterkt signal til ledelsen om mine ambisjoner. Jeg kunne også stille med en mye tyngre kompetanse enn før. Det er ikke sikkert jeg hadde fått denne jobben uten utdannelsen fra Heriot-Watt, sier Schimmel.

Utdannelsen gjennomførte han på deltid ved siden av full jobb. Eksamen ble gjennomført ved Folkeuniversitetet i Bergen.

– Jeg valgte denne utdannelsen fordi det var en fleksibel gjennomføring ved siden av jobben. Målet var å skape flere karrieremuligheter, sier Schimmel, som har en juridisk bachelor i bunn.

– Hva synes du om Finansforbundets stipender?

– Det er en veldig fin ordning, midt i blinken for dem som ønsker å utvikle seg ved siden av jobben. I dag er det ekstra viktig å holde seg oppdatert og å tilegne seg ny kompetanse. Banken la også godt til rette for at jeg kunne gjennomføre utdannelsen.

GIR KARRIERELØFT

Finansfokus har gjennomført en undersøkelse blant alle som har mottatt stipend i perioden 2015–2017. Resultatene viser at stipendene bidrar til nye muligheter. 60 prosent av respondentene oppgir at de har fått nye muligheter i jobbsituasjonen som følge av utdanningen de har brukt stipendet til.

OPP TIL TRE MILLIONER

Kompetanse er ett av Finansforbundets prioriterte områder i 2018. Derfor satses det nå mer enn noen gang på stipender. Totalt har forbundsstyret satt av tre millioner til stipender. I  tillegg er det satt av kr 600 000 til et pilotprosjekt som har som mål å kjøpe studieplasser, tilpasset medlemmenes og bransjens behov. Hele studiekostnaden og omkostninger dekkes.

ØNSKER FLERE: Med tre millioner i stipendpotten og løpende søknadsfrist ligger alt til rette for at mange kan få stipend. – Vi ønsker at flere søkere skal få støtte, sier Bente Hornsrud Espenes. (Foto: Sjur Frimand-Anda)

– Vi håper å treffe også dem uten så mye formalkompetanse med skreddersydde kurs, rettet mot fag som kan være nyttige og viktige i den nye digitale hverdagen. Målet er at det skal være lav terskel for å melde seg på. Våre medlemmer skal fortsatt være attraktiv arbeidskraft, både i og utenfor næringen, sier nestleder Bente Hornsrud Espenes. Hun understreker at det foreløpig ikke er bestemt hvilke kurs som skal kjøpes.

– Dette er nybrottsarbeid for oss, men jeg kan tenke meg at kursene får digital innretning, og at de gjerne er på 7,5 studiepoeng, og ikke har krav til annen høyskoleutdanning i bunn. Nå skal vi finne ut innhold og form på dette tilbudet, sier Espenes.

Samtidig som stipendpotten øker kraftig, fra én til tre millioner, settes også maksimal utbetaling ned fra 50 000 til 25 000 per stipendiat per tildeling. I tillegg går man nå over til en løpende vurdering av søknadene, slik at medlemmene kan søke gjennom hele året.

– Vi ønsker at flere søkere skal få støtte, avslutter Espenes.