Bankfilialer erstattes av bankbusser

I Storbritannia har Royal Bank of Scotland satt 39 bankbusser i drift.

Tekst: Nils Elmark

Over hele verden tvinges bankene til å stenge filialer. Dette skaper normalt store vanskeligheter for privatkunder og små virksomheter utenfor de store byene. I Storbritannia alene er antall bankfilialer nå halvert til 6 000. I mange små lokalsamfunn er det vanlig at det er 50–60 kilometer til nærmeste filial. Flere av de store bankene forsøker nå å løse problemet med ”moving bank branches” – en komplett filial på hjul. Bankbussen kjører fra by til by etter en fast rute og er tilgjengelig på byens torg et par timer to ganger i uken. Royal Bank of Scotland har satt hele 39 bankbusser i trafikk. De kjører året rundt unntatt 1. juledag.