Omkamp om finansskatten

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (AP) foreslår å fjerne den økte arbeidsgiveravgiften som i dag pålegges finansnæringen. – Næringen skal fremdeles betale, men en finansskatt må ikke gjøre arbeidsplassene dyrere, sier Heggø.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

– Det må snarlig settes i gang arbeid for å finne alternative modeller for finansskatten. I dag rammer dette særlig de små og mellomstore bankene. Konkurransen svekkes til fordel for utenlandske foretak med få ansatte. Det er fare for at dagens ordning vil kunne føre til nedlegging av arbeidsplasser, særlig i distriktene. Det er viktig at den nye skatten omfatter alle banker som opererer i Norge, sier Heggø.

Heggø har selv jobbet 20 år i bank og synes det er viktig med ordentlige rammevilkår for bransjen.

– Jeg prater jevnlig med tidligere kolleger og det er flere som nevner finansskatten som noe vi må endre, sier Heggø.

Da finansskatten ble innført i fjor var det enighet mellom de politiske partiene om dagens modell.

– Det var viktig å få innført skatten, og dette var noe alle var enige om. Men det er snøen som falt i fjor. Nå er det viktig å finne noe som fungerer bedre. Vi er åpne for å diskutere oss frem til best mulig løsning, sier Heggø, som understreker at forslaget må være provenynøytralt. Det vil si at det skal hentes like mye penger fra bransjen, men at de skal komme på en måte som ikke knyttes opp til de ansatte. Alternativer som er nevnt er blant annet selskapskatt moms på finansielle tjenester.

Heggø har fått med seg Senterpartiet, SV og KrF på forslaget, som dermed har flertall i Stortinget.

– Vår mål er å få endret skatten så raskt som mulig. I forslaget har vi skrevet senest fra budsjettet i 2019, sier Heggø.