SR-Bank gir de ansatte digital utdannelse

SpareBank 1 SR-Bank forventet rundt 20 søknader på teknologiprogrammet de har utviklet i samarbeid med NTNU. Over 50 meldte sin interesse. Dermed ble de planlagte studieplassene doblet, fra 10–12 til over 20.

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Tommy Ellingsen

STAVANGER: – Det var en sjanse jeg ikke kunne la gå forbi, sier Lise Pedersen, fagrådgiver for bedriftsmarkedet i International Cash Management. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank i tre år og har i likhet med de fleste av sine kolleger, hovedsakelig bankfaglig bakgrunn. NTNU-studiet er en konkretisering av digitaliseringsarbeidet i banken, og er spesielt tilpasset nettopp dem som har en slik fagbakgrunn. De ansatte skal i løpet av ett år gjennomgå fire teknologi-emner, som gir til sammen 30 studiepoeng. Kravet fra banken var generell studiekompetanse og minst to års arbeidserfaring fra banksektoren.

Les om bakgrunnen for SR-Banks teknologiprogram her.

TRAVELT TILLEGG

Siden oppstart i fjor høst, har mange kvelder og helger gått med til studier.

– Det er én samling i starten av hvert semester og en del gruppearbeid. Ellers er det nettstudier, med video og forelesninger som vi har ansvar for å gå gjennom på egen hånd, sier Pedersen.

Kollega Morten Strøm Larsen, finansrådgiver og med tre års fartstid i banken, bekrefter at det ikke har vært noe problem å få fritiden til å gå etter at studiet startet.

– Det er krevende og tar mer tid enn vi kanskje hadde trodd. Særlig når vi kommer ordentlig inn i omfanget. Men arbeidsgiver var tydelig på at vi ikke skulle melde oss på om vi ikke hadde nok tid.

GIR NYE MULIGHETER

Motivasjonen er det ikke noe å si på. Studiet gir verdifullt påfyll i jobben, og åpner også for nye muligheter. Gruppearbeidet er konkret og relevant; hver av gruppene tar for seg en idé som skal realiseres i et sluttprodukt. Gruppearbeidet medfører også at de ansatte blir kjent på tvers av organisasjonen med de fordelene det fører med seg.

– Dette programmet er relevant nesten uansett hvilken del av banken man tilhører, sier Fredrik Stray Tjaum, seniorrådgiver i systemforvaltning, og ansatt i SR-Bank i fem år.

– Jeg har også økonomibakgrunn. Dette studiet utvider fagfeltet og horisonten, og skaper større forståelse for de ulike sidene ved digitalisering. For meg har det gitt en del bekreftelser på det arbeidet vi gjør her i banken, og en forståelse for teknologien som ligger i bunnen.

STØRRE FORSTÅELSE

Hovedmålet med studiet er å utvikle grunnleggende IT-kompetanse i et virksomhetsperspektiv. En stor del av medarbeiderne skal kunne forstå og kommunisere med systemutviklere, og bli gode på bestilling og testing når nye systemer implementeres. De skal kunne ta initiativ og gi råd, og bidra til å forbedre prosesser og utvikle digitale tjenester og systemer.

De tre er samstemte i å anbefale et slikt studieprogram gjennom jobben.

– Det er veldig positivt med en arbeidsgiver som gjennomfører en slik satsing, konstaterer Lise Pedersen avslutningsvis.