Bedre ledere med forbundskurs

Torunn Steimler og Liv Hårstadhaugen har begge tatt Finansforbundets lederkurs. De er enige om at kursene har gitt dem konkrete verktøy som de daglig bruker i sine jobber.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

BERGEN: – Disse kursene har gitt meg mye. Særlig en bevisstgjøring rundt lederrollen og hvilket tankesett man blir styrt av. Det å reflektere over hvordan man er som person, er svært viktig. Det handler om hvordan du tolker og leser andre med bakgrunn i deg selv, sier Torunn Steimler, leder for personmarked i Sparebanken Sogn og Fjordanes filial i Bergen. Denne jobben har hun hatt i tre år. Før den tid jobbet hun samme sted som kunderådgiver.

Totalt har 38-åringen gått tre lederkurs i Finansforbundets regi. Det første for to år siden, ganske kort tid etter hun ble leder, de to andre i fjor høst.

– Det første var rettet mot nye ledere og hjalp meg mye i den nye rollen.

– Hva er det beste med kursene?

– Det er veldig gode kursledere. I tillegg er kursene veldig praktisk rettet. Jeg har også tatt fag på BI, men de er mye mer teoretisk rettet. Sånn sett komplementerer de to hverandre godt, sier Torunn Steimler, som også setter pris på at kursene er korte, konkrete og praktisk rettet.

– Ting trenger ikke alltid ta så lang tid for å være bra.

BIDRO TIL KARRIEREVALG

Liv Hårstadhaugen ved Handelsbankens kontor i Nydalen i Oslo har tatt flere av forbundets lederkurs. I 2015 tok hun sitt første; Forberedelse til lederrollen.

– Jeg vurderte da om jeg skulle søke meg en lederrolle. Jeg var usikker på om jeg skulle kaste meg inn i noe jeg ikke kunne noe om. Dette kurset ble en god introduksjon der vi gikk gjennom ulike problemstillinger rundt det å være leder. Kurset bidro positivt til at jeg valgte den veien, forteller Hårstadhaugen.

IKKE SÅ STOR OVERGANG

Hun søkte jobb som assisterende banksjef på kontoret i Nydalen og fikk ansvar for BM ikke lenge etter det første kurset.

– Overgangen har ikke vært så vanskelig som jeg trodde. Beslutningen var nøye gjennomtenkt, og jeg var godt forberedt. Forbundets kurs

MER REFLEKTERT: – Finansforbundets lederkurs har gjort meg mer bevisst, og jeg er i dag tryggere på meg selv, sier Liv Hårstadhaugen.

var viktig både da og nå i ettertid. Hun deltok også på et kurs våren 2016; Ny i lederrollen, som var omfattende og gikk over tre moduler. Det gav en god faglig ballast tidlig i lederkarrieren som har vært verdifull å ha med seg, sier Hårstadhaugen.

– Hva er det beste med kursene?

–Det å treffe ansatte fra andre bedrifter med andre kulturer og høre hvilke problemstillinger de står overfor, har vært veldig bra. Ofte er det samme utfordringer, men måten å løse dem på vil variere fra person til person. Det har også vært nyttig å heve blikket fra det interne.

– Hva har kursene gjort med deg som leder?

– Jeg er blitt mer reflektert, og jeg ser større på ting. I tillegg er jeg blitt tryggere på meg selv og på hvordan jeg reagerer. Utfordringen med å gå til en lederrolle er å skulle lede gjennom andre. Du må stole på at andre fikser jobben, selv om de ikke gjør ting på samme måte som du selv ville gjort.

– Hva synes du generelt om lederkursene?

– Dette er et veldig godt lavterskeltilbud med et utbytte som på ingen måte er lavterskel, snarere tvert imot. Gjennomgående er det motiverte kursdeltakere og veldig gode kursledere. Jeg har vært på fem kurs allerede og alle holder samme kvalitet. Jeg håper jeg får gått på flere kurs, særlig er området kommunikasjon og samspill med andre spennende og givende, avslutter Hårstadhaugen.