Vervet 52 nye medlemmer

Fire tillitsvalgte i Codan Forsikring vervet 52 nye medlemmer i løpet av kort tid. Superverver Ann-Mari Seljeflot vervet 24 medlemmer alene. Slå den!

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Morten Brakestad

Det startet med en utfordring som ble gitt på Uke 7-opplæringen for nye tillitsvalgte i februar i fjor. Direktør Runar Wilhelm Henriksen i Finansforbundet lanserte en egen vervekonkurranse og oppfordret de 115 tillitsvalgte som var til stede på arrangementet, om å verve ett nytt medlem hver måned i resten av året. Med elsykkel til vervepremie, lot ikke resultatene vente på seg. Etter Uke 7 ble det totalt vervet hele 120 nye medlemmer fra 24 ulike bedrifter.

Alle meldte seg inn

Konkurransen trigget de nye tillitsvalgte i Codan, så de bestemt seg der og da for at de skulle vinne vervekonkurransen. Som sagt, så gjort. De tok utfordringen på strak arm og gikk i gang umiddelbart. De første medlemmene ble vervet samtidig med at de selv deltok på Uke 7-opplæringen. Men historien slutter ikke her. I løpet av året har de holdt en rekke interne vervekampanjer, og nå er 121 av 256 ansatte blitt medlemmer. Og flere skal det bli.

VÆR SYNLIG

Tillitsutvalget i Codan består av hovedtillitsvalgt Elisabeth Syvertsen som vervet 14, Thomas Christensen som vervet 10, Unni Rorgemoen som vervet fire, og Ann-Mari Seljeflot som vervet hele 24 nye medlemmer.

– Å være synlige som tillitsvalgte er vårt beste verveargument. Vi må i praksis vise at vi er der når medlemmene virkelig trenger oss. Endringer skjer raskt og brutalt og kan ramme hvem som helst. I en slik situasjon er det gull verdt å ha en solid fagforening i ryggen, ikke minst når det gjelder juridiske forhold. Men de gode medlemstilbudene med gunstige forsikringsordninger og hyttene i Homborsund, er også populære hos oss, forteller Elisabeth Syvertsen.

ULIKE AKTIVITETER

I fjor hadde tillitsutvalget i Codan en rekke ulike aktiviteter i bedriften for å verve nye medlemmer. Mest populært var bollestuntet som ga alle nysgjerrige noe å tygge på, vel og merke hvis de meldte seg inn der og da.

– Vi har et fellesområde i hver etasje som alle ansatte må passere på veien til lunsj. Her har vi satt opp stand med roll-up fra Finansforbundet, hvor vi har delt ut boller og goodie-bags til medlemmer og de som melder seg inn på stedet. Våre kolleger blir jo nysgjerrige når de ser at noen deler ut noe gratis, og da er veien kort til innmeldingsskjemaet. I tillegg gikk vi rundt på bygget og delte ut is til medlemmene på en av sommerens varmeste dager, og en flax-julekalender rett før desember. Vi erfarer at medlemmene har satt stor pris på sånne små gleder, smiler Syvertsen.

Vi er til for medlemmene

Tillitsutvalget i Codan har ikke tenkt å hvile på sine laurbær, selv om organisasjonsprosenten har skutt i været. De planlegger nye stunts utover i år, slik at ingen uorganiserte skal føle seg for trygge. Alle i tillitsutvalget har erfart at det er veldig lett å verve nye medlemmer. Det er viktig å følge opp dem som svarer at de bare skal tenke over saken, og selvsagt er det veldig viktig å følge opp alle nyansatte. Her ligger det et stort potensial i alle bedrifter.

IF OG NORDEA

Men det var flere tillitsvalgte som hevdet seg godt i vervekonkurransen. Tillitsvalgt Ståle Parborg i privat banking kreditt i Nordea vervet 10 nye medlemmer. Han gikk systematisk til verks og kontaktet alle som ikke var medlemmer i avdelingen. Det var lett å verve, og alle som ble spurt, meldte seg inn.

– Mitt viktigste verveargument er den usikre fremtiden finansnæringen nå går i møte. I Nordea skal vi kutte kostnader og redusere antall ansatte, og mange vil bli tilbudt virkemiddelpakke. Her er det et potensial blant dem som har jobbet mange år i banken, og som føler usikkerhet. Men også blant nyansatte er det et stort vervepotensial, sier Ståle Parborg.

Rita Nes er senior forsikringsrådgiver og tillitsvalgt hos If i Grimstad. Også hun vervet 10 nye medlemmer i vervekampanjen i Uke 7. Hun skryter av det gode samarbeidet med ledelsen, og det er hennes viktigste verveargument.

– Jeg ble invitert da de nyansatte startet sin opplæring og fortalte om det gode samarbeidet vi tillitsvalgte i If har med ledelsen. Vi opplever at ledelsen hører på oss og tar imot våre innspill, og det er et viktig budskap til våre medlemmer. I If har vi en god kultur for å være organisert.