Heldigital kompetanseutvikling i Danske Bank

Hos Danske Bank vektlegges kompetanseutvikling som gjør de ansatte bedre rustet til å utføre sine arbeidsoppgaver. – Via et globalt heldigitalt kompetanseutviklingssystem kan de ansatte selv velge ønsket kompetansepåfyll, sier Kristin Valen Kvåle, Head of People and Culture i Danske Bank Norge.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

Finansfokus har gjennomført en spørreundersøkelse på epost blant sju foretak i finansbransjen. Undersøkelsen ble gjennomført på epost i januar 2018 og sendt til fire banker og tre forsikringsselskaper: DNB, Danske Bank, Gjensidige, Storebrand, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank og If. DNB, Gjensidige, Storebrand, Danske Bank og Handelsbanken har gitt detaljerte svar på spørsmålene. Nordea og If har svart generelt. Vi gjengir de utfyllende svarene fra de fem førstnevnte. I dag er turen kommet til Danske Bank.

– Hvilken type kompetanse vil dere trenge i 2018, og hvor mange dere vil ansatte i år?

– Vi vil ansette rundt 100 i løpet av året. Kompetansen vi trenger varierer i de ulike områdene av banken, men som for resten av bransjen så ser vi et behov for å heve den digitale kompetansen i hele organisasjonen. Uavhengig av hvilken rolle som skal fylles, så ser vi alltid etter kombinasjonen av sterk faglig kompetanse og personlige egenskaper. Et godt eksempel på sistnevnte er «people skills», som vi anser som avgjørende for å være gode rådgivere for kundene våre.

– Hvor mange har sluttet som følge av omstilling hos dere i 2017?

– Vi gjennomførte ingen tradisjonelle omstillingsprosesser i 2017.

– Hvor mange ansatte dere i fjor, og hvilken type kompetanse hadde disse?

– Vi ansatte rundt 100 nye ansatte i Danske Bank i fjor, og det var et bredt spekter av utdanning, erfaring og kompetanse hos de som ble ansatt.

– Hvilke muligheter gir dere de ansatte for å videreutvikle sin kompetanse?

– Det er mange muligheter for at ansatte skal få videreutviklet seg hos oss. Vi vektlegger kompetanseutvikling som gjør de ansatte bedre rustet til å utføre sine arbeidsoppgaver, og i Danske Bank har vi et globalt heldigitalt kompetanseutviklingssystem som er åpent for alle ansatte. De ansatte kan selv velge ønsket kompetansepåfyll, og på denne måten er det fleksibelt for alle å holde seg oppdatert og videreutvikle kompetanse.  I tillegg verdsetter vi kompetanseutviklingen som kommer av samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av fagområdene i banken, og vi jobber kontinuerlig for å tilrettelegge for dette.

– Hvor mange av deres ansatte hadde noen form for videreutdanningsløp i 2017?

– Ettersom vi i stor grad bruker eget kompetansesystem og at annen kompetanseheving gjøres etter individuelle behov, så har vi ikke konkret statistikk på dette. Ettersom vi er en kompetansebedrift, så mener vi også at kompetanseheving skjer gjennom det daglige arbeidet. Med det menes at det ligger mye utvikling i å prøve seg på nye arbeidsoppgaver, gjøre prosjekter på tvers av fagområder eller analysere bransjer som man ikke har jobbet med tidligere – som noen eksempler av mange. Dette samsvarer også godt med hva de ansatte setter som egne mål i utviklingssamtaler med sine ledere.

– Hvor mye penger har dere brukt på kompetanseutvikling per år i perioden 2015-2017?

– Vi har ikke konkrete tall, ettersom vi har gått bort fra å budsjettere dette som eget område. Kompetanseutvikling er vesentlig for å sikre at vi når våre mål, og er derfor integrert i hele organisasjonen.