Historisk kompetanseløft i Handelsbanken

De neste to årene skal 500 rådgivere i Handelsbanken gjennomgå et omfattende opplæringsløp. På timeplanen står blant annet rådgivning, relasjonsarbeid, salg og kredittarbeid, forteller HR-sjef Hanne Thaugland.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

Finansfokus har gjennomført en spørreundersøkelse på epost blant sju foretak i finansbransjen.Undersøkelsen ble gjennomført på epost i januar 2018 og sendt til fire banker og tre forsikringsselskaper: DNB, Danske Bank, Gjensidige, Storebrand, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank og If. DNB, Gjensidige, Storebrand, Danske Bank og Handelsbanken har gitt detaljerte svar på spørsmålene. Nordea og If har svart generelt. Vi gjengir de utfyllende svarene fra de fem førstnevnte. I dag er turen kommet til Handelsbanken.

– Hvilken type kompetanse vil dere trenge i 2018, og hvor mange vil dere ansette i år?

– Kompetansemessig trenger vi både rådgivertalenter og erfarne rådgivere med ønske om å gi kundene gode bankopplevelser. I tillegg trenger vi spesialister til å utvikle banken videre: Forretnings- og kundeorienterte teknologer, økonomer og jurister. Felles for alle gruppene er at de må ha solid utdannelse, men aller viktigst er evnen og viljen til å endre og utvikle seg så de ansatte kan få en lang og spennende karriere i banken vår. Handelsbanken er langsiktige i alt den gjør, også rekrutteringer.

I 2018 antar Handelsbanken å rekruttere mellom 30 og 50 personer.

– Hvor mange har sluttet som følge av omstilling i 2017?

– Vi har ikke gjennomført omstillingsprogrammer, men jobber slik vi alltid har gjort; med kontinuerlig utvikling av medarbeidere og organisasjonen.

– Hvor mange ansatte dere i fjor, og hvilken type kompetanse hadde disse?

– Vi ansatte 42 eksterne i fjor. Hoveddelen av disse medarbeiderne har høyere utdanning innenfor økonomi, jus og teknologi. Samtidig byttet 115 medarbeidere stilling internt i banken i fjor. Det tilsvarer omkring 15 prosent av arbeidsstokken.

– Hvilke muligheter gir dere de ansatte for å videreutvikle sin kompetanse?

– I Handelsbanken har alle ansatte en individuell handlingsplan som omfatter den personlige utviklingsplanen. Denne utarbeides sammen med leder. Planen beskriver hvilken kompetanse den ansatte har behov for å utvikle de neste årene, og hvordan det skal skje. Det daglige arbeidet og nye arbeidsoppgaver er den aller viktigste lærings- og utviklingsarenaen, men det er også rom for hospiteringer, jobbskifter og utdanning. Det er også mulighet for ekstern utdanning. Med 12 000 medarbeidere i mer enn 20 land, er det mange spennende jobber å søke.

– Hvor mange av de ansatte hadde noen form for videreutdanningsløp i 2017?

– Dette har vi ikke eksakte tall på, ganske enkelt fordi vi ikke måler dette sentralt. I en desentralisert bank skjer utvikling i samarbeid mellom medarbeider og leder. I 2018–19 gjennomfører Handelsbanken historiens største kompetanseløft for de ansatte. 500 rådgivere på 49 bankkontorene skal gjennom et omfattende opplæringsløp som inkluderer både rådgivning, relasjonsarbeid, salg og kredittarbeid. De ansatte skal gjennom 7–10 dager med opplæring i tillegg til e-læringsopplegg. Banken investerer et stort antall millioner kroner i dette kompetanseløftet.

– Hvor mye penger har dere brukt på kompetanseutvikling per år i perioden 2015–2017?

– Dette har vi ikke noe tall på, og det skyldes to ting: For det første skjer disse beslutningene desentralt i relasjon mellom hver medarbeider og dens leder, hvor enkeltmedarbeidere kan få finansiert utdanning. For det andre anser vi ikke deltakelse i kurs og konferanser som det vesentligste bidraget til å løfte kompetansen. Det skjer gjennom den daglige jobben. Flere medarbeidere tar en masterutdannelse ved siden av full jobb. Alle rådgiverne har tatt AFR (autorisasjonsordningen) og oppdateringsprøvene, og nesten like mange har tatt autorisasjonen i kreditt PM.