Startet ny bank for næringslivet

Næringsbanken ASA har som mål å bli en betydelig aktør på bedriftsmarkedet. SMB-markedet passer ikke inn i storbankenes maler, sier administrerende direktør Øystein Snuggerud.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

MOELV: – Vi opplever at SMB-bedriftene nedprioriteres. Disse selskapene trenger og ønsker personlig oppfølging, men blir i stor grad sendt til sentrale kundesentre eller en betjening som ikke forstår deres utfordringer. Der møter de et rigid system med fokus på salg, ikke kundens behov, sier Snuggerud.

17. november i fjor startet Næringsbanken ASA sin virksomhet på Moelv. Dette skal være en bank for SMB og landbruket i Innlandet og nordre del av Akershus. Ambisjonene er å bli en nisjebank for dem som ønsker seg en diskusjonspartner og rådgiver innen bank og finansielle spørsmål.

– De fleste bedriftene i vårt nedslagsområde er i vår nisje. Eierne er ofte operative i driften og utfører sitt fagområde. De er ikke store nok til å holde seg med en egen økonomiavdeling, men trenger en kompetent diskusjonspartner på økonomi og finansiering, sier Snuggerud.

DYKTIGE RÅDGIVERE

Kjernen i Næringsbankens virksomhet er dyktige rådgivere med lang erfaring.

– Vi har bygget opp et lag med tung kompetanse. De fleste er 45 pluss og kan det de driver med og kjenner våre kunders hverdag. Dette er folk som er flinke til å finne løsninger litt utenfor malen og ser mulighetene. Landbruk er stort i vårt område og her stiller vi med topp kompetanse, sier Snuggerud, som i hovedsak satser på det etablerte næringslivet.

– Vi er ingen gründerbank, sier han.

Filosofien er at Næringsbanken skal forstå hver virksomhet, hva de gjør og hvordan den drives, før banken investerer. Også kjennskap til folkene bak er viktig.

– Dyktige folk får til det meste. Vår kjennskap til personene bak en bedrift gjør det lettere å si ja eller nei. Det blir på mange måter en motpol til den ekstreme digitaliseringen vi ser i andre banker, der det er dataprogrammer og skjemaer som avgjør investeringsbeslutningene. Vi bruker de samme verktøyene, men følger dem ikke slavisk. Vi tar mer hensyn til vår egen lokalkunnskap, sier Snuggerud.

GOD KAPITALISERING

Totalt har 128 bedrifter og privatpersoner investert 203 millioner kroner i den nye banken.

– Dette er hovedsakelig folk med næringslivbakgrunn og som driver næringsvirksomhet selv. Så det er tydelig at de har sett behovet for en ny bank, sier Snuggerund, som også kan glede seg over at mange av aksjonærene også er blitt kunder.

– Men er det virkelig behov for nok en bank i Innlandet?
Snuggerud er rask med å ramse opp gode argumenter for hvorfor banken hans har livets rett:
– Innlandet er et område i vekst. Hovedflyplass, firefelts motorvei og hyttebygging har satt fart på næringslivet. I tillegg har Moelven reist seg igjen og det planlegges store offentlige investeringer. Næringslivet vokser, særlig innen SMB-segmentet, og de trenger gode finansielle rådgivere, sier Snuggerud.