Utenlandsopphold bra for karrieren

Enten du skal studere eller jobbe: Et opphold i et annet land er nyttig for enhver karriereplan.

Tekst: Georg Mathisen Foto: Sjur Frimand-Anda

– Jeg hadde ikke vært i tvil!

Han er sterk og klar, Ivar Ødegaard. Toppsjefen i Solér Executive råder alle som kan, til å ta en periode utenfor Norges grenser.

BEGYNN I STUDIETIDEN

Det er kanskje lett å mistenke ham for å være forutinntatt. Partner Erik Solér har tross alt godt synlige jobber i flere land bak seg. Psykologen og gründeren har yrkeserfaring som fotballspiller i Hamburg og Aarhus og som manager i New York. Men Ødegaard mener å ha solid bakgrunn for meningene, og han anbefaler å begynne allerede i studietiden.

– Det har en ekstra verdi å ta en periode på utveksling eller å legge en permanent del av studiene utenlands. Da får man en dimensjon som heter språk, og i tillegg den ekstremt viktige kulturforståelsen, sier han.

– Når man så er i jobb, vil muligheten til å ha en periode i karrieren utenlands være viktig, mener Ødegaard.

SAMME ARBEIDSGIVER

Finansnæringen har gjerne muligheter som mange andre bransjer har færre av – til å krysse landegrenser uten å bytte arbeidsgiver.

– Byr anledningen seg til å arbeide en periode utenlands hos samme arbeidsgiver, bør du ikke være i tvil hvis omstendighetene ellers og familiesituasjonen tilsier at det er mulig, sier han.

Les om Erik Havnvik som jobber for Nordea i New York her.

HVA MED FAMILIEN?

Der ligger nemlig den eneste mulige hindringen som Ivar Ødegaard peker på. Hvordan lar det seg ordne for resten av familien?

– Det kan være krevende å løse noen ganger med logistikk og skolegang. Det avhenger litt av hvor gamle barna er og av partnerens jobb. Men noen arbeidsgivere gir jo ekstra gode rammer og legger til rette for at partner kan være hjemme. Da kan partneren for eksempel videreutdanne seg eller ta engasjementer og studere ved siden av, peker han på.

De større arbeidsgiverne har gjerne tunge HR-avdelinger som vet hva som skal til for å legge til rette for et engasjement utenlands. Samtidig er det enklere enn noen gang å tilpasse seg, siden arbeidslivet allerede har et internasjonalt tilsnitt med mer reising og mer bruk av engelsk.

HUSK NETTVERKET

– Denne utviklingen gir også bedre mulighet for besøk hjemme og for å holde kontakten med hjemmemarkedet, sier Ivar Ødegaard. Kontakten med nettverket hjemme i Norge er det nemlig viktig å huske. Den som reiser ut, risikerer å miste kontakten med potensielle sjefer og med dem som skal ansette i stillingene som er mulige neste skritt på karrierestigen.

– Det kan hende at man har falt litt ut av nettverket og relasjonene til markedet når man kommer tilbake. Men samtidig er det ikke tvil om at den internasjonale erfaringen er viktig og nyttig for den som jobber i et internasjonalt marked, og deretter kommer tilbake til samme arbeidsgiver, ifølge Solér-sjefen.

I tillegg til faren for å miste nettverket, peker han på det å følge opp familien som den største risikoen for den som skal arbeide utenlands en stund. Barn som har flyttet ut og foreldre som begynner å bli gamle, kan også påvirke om det er fornuftig med et langt eller et kortere engasjement.

Kulturforståelse er ekstremt viktig

Men uansett: Når rekrutterere skal plukke ut de beste til attraktive jobber, så teller det å ha litt av utdannelsen eller karrieren i et annet land.

– De har fått med seg dimensjoner og erfaringer som gjør at vi vurderer det som et pluss, sier administrerende direktør Ivar Ødegaard.

Når det blir snakk om betingelsene for en utenlandsjobb, er det vanskelig å gi noe fasitsvar. Mye kommer an på hvordan oppholdet er lagt til rette. Hvis det ikke er mulig for ektefelle eller partner å få en jobb som passer, for eksempel, da må det være litt kompensasjon for det i lønnsbetingelsene.