Økt press på ansatte

EUs lovgivning har en betydelig negativ effekt på nordiske finansansatte.

Compliance fører til økt press på de ansatte i finansnæringen og tvinger dem til å velge mellom god kundeoppfølging og regeletterfølgelse. Dette viser en ny spørreundersøkelse som ser på konsekvensene av økte regulatoriske krav for nordiske finansansatte gjennomført av Nordic Financial Unions (NFU).

EUs lovgivning har hatt en betydelig effekt på den nordiske finanssektoren. Den nye rapporten «Coping with Compliance» gir et innsideperspektiv på hvordan arbeidsdagen oppleves for både for kunder og ansatte i den nye regulatoriske hverdagen.

I følge respondentene, som totalt representerer 35.000 ansatte i den nordiske finanssektoren, har krav på dokumentasjon, informasjon til kunder og KYC (Know your customer) økt de siste to årene. Konsekvenser er blant annet økt arbeidsmengde og et høyere stressnivå for de ansatte.

Finansansatte ønsker å bruke tiden sin på å skape gode kundeopplevelser med merverdi istedenfor å bruke tiden sin på administrative rapporteringskrav som for mange oppleves som meningsløse. Nok tid og ressurser er viktige betingelser for at de ansatte skal gjøre en god jobb, sier NFUs styreleder Michael Budolfsen.

Tydelige rammebetingelser er viktig for en bærekraftig og ansvarlig finanssektor, men for detaljerte krav til risikohåndtering skaper en interessekonflikt mellom det å skape gode kundeopplevelser og det å følge regelverk. Resultatene i undersøkelsen gjør jo at man spør seg om lovgivningen oppnår sin opprinnelige intensjon, nemlig å øke kunnskapen om finansielle produkter blant forbrukerne og støtte opp om finansiell stabilitet.