CARE-avtalen forlenges

Finansforbundet har støttet CAREs arbeid i Mali med 200 000 årlig siden 2009. Nå skal avtalen forlenges, men spørsmålet er om pengene fremdeles skal gå til Mali.

Tekst: Sjur Frimand-Anda Foto: Care

– Vi satser på en forlengelse av CARE-avtalen, men situasjonen i Mali er endret. Fra å være et samfunn på vei oppover, er det nå krig og nød. Vårt utgangspunkt som giver er at vi ønsker å bidra til oppbygging, hjelp til selvhjelp og en bærekraftig utvikling, forteller spesialrådgiver Nanna Ringstad.

I Mali har forbundets bistand bidratt til etablering av spare- og lånegrupper med 7 500 medlemmer. 70 prosent av disse er kvinner. I tillegg er pengene blitt brukt til helsesentre med informasjon om HIV/aids samt familieplanlegging. Totalt har 1 500 mennesker nytte av dette. Det er også bygget en brønn som gir vann til 700 mennesker.

EFFEKTIV BISTAND

Bistand gjennom mikrofinansiering er tett knyttet til medlemmenes arbeidshverdag i finansnæringen. Mulighet til å kunne spare og låne er avgjørende for alle menneskers mulighet til økonomisk utvikling.  I utgangspunktet har fattige kvinner på landsbygda få eller ingen muligheter til å tjene egne penger. Hjelp til selvhjelp er bærende for Finansforbundets arbeid med internasjonal solidaritet.

Spare- og lånegruppene er utviklet av CARE for 25 år siden. Gruppene er blitt effektive arenaer for voksenopplæring og yrkestrening som gir økonomiske muligheter og fremmer likestilling generelt.

– Vi har hjulpet mange med vår bistand, så vi ser at det fungerer, sier Ringstad, som anbefaler at støtten i Mali forlenges med ett år.

– Deretter får vi se nærmere på situasjonen i Mali og vurdere om det er der vi skal være fremover. Spare- og lånegruppene har på mange måter vært relevante for ansatte i finans. Spørsmålet er om vi må finne andre, lignende prosjekter vi kan støtte, der det i større grad handler om å bidra til å bygge opp i en mer stabil kontekst. Mandatet vi har om å bidra til oppbygging, er fortsatt til stede i Mali, forteller Ringstad.

Dessverre har situasjonen i Nord-Mali de siste årene vært svært vanskelig og uoversiktlig, slik at forbundets prosjekter har handlet mer om nødhjelp enn opprinnelig planlagt.

– Situasjonen i Mali gjør at CARE nå jobber mer integrert med beredskap og nødhjelpsrespons i det strategiske langsiktige arbeidet. Situasjonen på bakken kan endre seg raskt, og det er nødvendig å være fleksibel med hensyn til respons der behovene oppstår. Behovet er selvsagt fortsatt stort i landet. CARE har et stort program i Mali og vil fortsatt være på plass og bidra der det trengs selv om Finansforbundet velger å fortsette sitt arbeid et annet sted, forteller Ringstad.

SAMFUNNSANSVAR

Det er Finansforbundets policy for samfunnsansvar som danner grunnlaget for hvilket prosjekt forbundet skal støtte. Målsettingen med Finansforbundets arbeid med samfunnsansvar er å bidra til en bærekraftig utvikling både sosialt, miljømessig og økonomisk.

– Når det gjelder internasjonal solidaritet, mener forbundet at den beste bistand er hjelp til selvhjelp, avslutter Ringstad.