Dette er PSD2

PSD2 er reglene som totalt endrer konkurransesituasjonen for bankene. Her er PSD 2 på 1 – 2 – 3.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA

1. Payments Services Directive 2 (PSD2) innebærer at bankene må gi tredjepart elektronisk tilgang til kundenes kontoopplysninger og mulighet til å foreta betalinger på vegne av kunden. Kunden må gi sitt samtykke til dette. Tredjepart har selvfølgelig også strenge krav til sikkerhet og compliance. I praksis innebærer dette at bankene gir tredjepart tilgang til såkalte API-er. API er forkortelse for Application Programming Interface som gjør det mulig at flere programmer kan kommunisere med hverandre.

Les om hvem de nye aktørene er her.

2. Det er spådd at en rekke ulike aktører vil benytte mulighetene dette gir. Banker vil konkurrere med andre banker om å levere de beste kundeopplevelsene. Fintech-selskaper vil levere innovative tjenester vi ikke hadde drømt om. Selskaper som Google og Facebook, med sin enorme kunnskap om oss, vil gjør betalinger og sparing sømløst og smidig. PSD2 kan være en mulighet for de bankene som evner å være best på kundeopplevelser. Helt sikkert er det at konkurransen om å være i kundens lommebok, mobiltelefon og PC vil øke.

3. Hvorfor skal du bry det om dette? PSD2 vil kunne forandre folks måte å banke på og konkurransen blir beintøff. Dette vil endre måten ansatte i bransjen jobber på. Det vil også gi nye jobbmuligheter samtidig som det også vil kunne gjøre at en del arbeidsoppgaver forsvinner eller flyttes til andre aktører enn de tradisjonelle bankene.