Å opprettholde levestandard er det viktigste med pensjonen

Det viser svarene Finansfokus fikk på sin pensjonsundersøkelse i høst. På delt andreplass kommer forutsigbare utbetalinger og god avkastning på pensjonssparingen.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

Finansfokus gjennomførte i høst en stor pensjonsundersøkelse som presenteres i vår papirutgave som kommer ut i dag. Et av spørsmålene i undersøkelsen var «Hva er viktig for deg og din fremtidige pensjon?», som kunne svares med fritekstsvar.

Totalt var det 700 som svarte på dette spørsmålet. Vi har kategorisert svarene, og fikk da følgende mønster:

Aller viktigst er det å opprettholde levestandard og livskvalitet, på andreplass kommer god avkastning og forutsigbar inntekt. På bunn kommer det å kunne gå av når man blir 62. I undersøkelsen kommer det også frem at mange etterlyser mer kunnskap om sin egen pensjon.

Her er noen eksempler på hva folk svarte:

«God avkastning i gode fremtidsrettede fond. Gode oversiktsverktøy. Dette finnes ikke i dag da alle leverandører og NAV sin gir for dårlig totaloversikt.»

«Det viktigste for er forutsigbar pensjon som gjør at jeg kan betale mnd utgifter og i tillegg kan reise litt. Jeg har vært i ytelsesbasert ordning frem til 2016, deretter ble jeg flyttet over til innskudd, denne er god, men jeg er mer usikker på hvor mye som ble innbetalt i ytelsesordningen.»

«Jeg planlegger på en helt annen måte enn det som er vanlig. Følger heller 4%regelen. Spare så mye som mulig. Regne ut hvor mye man trenger ha et budsjett. Det budsjetterte regnskapet ditt vil gi svaret på hvor mye man må ha i oppstart kapital. La oss si at du har behov for 200.000,- pr. år. Ganger du dette med 25 = 5.000.000,- Du vil da kunne ta ut 4% av dine plasseringer av fondene dine til «evig tid» og ikke nødvendigvis behøve og forholde deg til myndighetens utbetalinger. Dette kunne jo dere ha en reportasje rundt. Slik tankegang vil man jo ikke lære inne AFR.»

«Pensjon gjennom arbeidsgiver har blitt gradvis dårligere de siste årene. Når jeg ble ansatt var pensjonsordningen slik at hvis man ønsker kunne man gå av ved fylte 62 år hvis man ønsket. Slik det ser ut nå har man ikke det valget lenger. Blir for dårlig pensjon. Det viktigste nå er å kunne spare så mye man kan selv til egen pensjon. I tillegg er selvfølgelig avkastningen som oppnås på pensjonspengene særdeles viktig for sluttresultatet. Denne er jo ukjent for de fleste med noen år igjen til pensjonsalder.»

«Opprettholde levestandard som i dag og kunne hjelpe barn økonomisk ved behov.»

«Muligheten til å kunne ha fritt investeringsvalg både på fripolise og innskuddspensjon»

«Rettferdighet. At jeg får muligheten til å gå av med pensjon før stryker med.»

«Ved tidlig død er jeg betenkt over at opparbeidet tilfaller pensjonsfelles-skapet og ikke mine etterlatte.»

«At pensjonen ikke blir alt for lav, men jeg ser nå at min sparingsdel avgjør mye»

«Økonomisk frihet til å gjøre det jeg ønsker.»

«At jeg hører fra pensjonsleverandøren og får tips om grep»

«Planlegger salg av leilighet i Oslo og flytte til annen by der familie bor.  Beregner at da blir overskudd samt at lån blir nedbetalt.  Håper med det å frigjøre noe kapital til pensjonisttilværelsen.  Tenker også å ta ut AFP fra 62 år og spare denne.»

«Når vi gikk fra tjenestepensjon til ytelsespensjon, kompenserte arbeidsgiver i liten grad for at en andel av oss ansatte hadde mye større utbetaling på opprinnelig løsning. De gav alle ansatte lik ny ytelsespensjon – men de kunne valgt å kompensere oss mye mer. Jeg taper cirka 2 millioner i fremtidig pensjon etter delvis kompensasjon som jeg ikke kan gjøre noe med at arbeidsgiver har fjernet med et pennestrøk.  Vi har alltid hørt vi har så bra pensjon slik at det skulle oppveie for et moderat lønnsnivå. Men når arbeidsgiver helt på egen hand kan velge å gi oss mye dårligere forutsetninger har vi som ansatt ingen makt til å stoppe det.»