Skal sette Bergen på fintech-kartet

Atle Sivertsen ble denne uken annonsert som leder av fintech-klyngen Finance Innovation i Bergen. 43-åringen har lang erfaring innen eksport av norsk teknologi og tror det er mulig å selge norsk fintech til utlandet.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA, FOTO: HENRIK MOWINCKEL

– Jeg er ikke i tvil om at vi kan skape innovasjon innen finans i Norge og eksportere denne. Sverige har Spotify og Klarna som skinnende eksempler på hva som er mulig. Jeg er imponert over hvordan norske miljøer ikke bare har fått frem Vipps, men at finansnæringen også samles rundt dette produktet. Å samarbeide på denne måten ville ikke vært aktuelt for noen år siden, sier Sivertsen, som også peker på BankAxept og BankID som gode samarbeidseksempler.

SAMARBEID NØKKELEN                   

Og nettopp samarbeid tror 43-åringen er nøkkelen til at norsk fintech skal kunne hevde seg internasjonalt.

– At Finance Innovation lykkes med å skape samarbeid mellom medlemmene vil avgjøre om det blir en suksess eller ikke. Å skape et godt samarbeidsklima er et av mine viktigste arbeidsområder. Det er ikke jeg som skal komme med de gode ideene, det er det andre som kan, sier Sivertsen.

Den samlede kompetanse og kunnskapen i gruppen vil også være en viktig.

– Vi har medlemmer fra bank, finans, teknologi og akademia. Dette er en spennende miks som jeg tror kan gi gode resultater. I dag trues vi av store internasjonale aktøre og i tillegg forandrer PSD2 konkurransesituasjonen. I en slik situasjon er samarbeid veien å gå. Vi blir bedre og sterkere sammen, forteller Sivertsen.

INTERNASJONALT PERSPEKTIV

De siste årene har den nye Finance Innovation-sjefen jobbet med kommersialisering av teknologi med et internasjonalt perspektiv.

– Det har gitt en forståelse for at du kan lykkes internasjonalt, selv om du bor i en regnfylt by i et lite land langt mot nord. På mange måter er det lettere å lykkes utenfor Norden, der modenheten og forventningene blant kundene er lavere. Vi har også høye kostnader her, noe som gjør at insitamentene for å drive innovasjon er større, avslutter Sivertsen.