IDRETTSPSYKOLOGEN: MÅLSETTING VIRKER BEDRE ENN MÅLINGER

Anne Marte Pensgaard jobber med de beste. Som idrettspsykolog er målinger et viktig hjelpemiddel. Men tallenes tale brukes først og fremst for å se at treningen gir forventet resultat.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

– Vi bruker selvfølgelig ganske mye målinger. Men de må brukes rett. De fleste utøverne er svært glade i å konkurrere og liker å vinne. Men vi vil helst unngå at resultatene av målingene brukes til sammenligning og rangering av utøvere. Utøvere som fokuserer på egen utvikling, blir mer robuste i stress og motgang, sier Anne Marte Pensgaard. Hun er idrettspsykolog ved Norges idrettshøgskole (NIH) og fagansvarlig for idrettspsykologi ved Olympiatoppen.

Les om hvordan Nordea måtte tone ned sine målesystemer etter kritikk fra de tillitsvalgte.

Vi er ved Sognsvann i Oslo. Her går de beste av de beste, de som har viljen til å strekke seg litt lenger og som hater å tape. For dem er det ofte et tall som avgjør om de lykkes. Lengde, hurtighet, høyde og mål angir om du er suksess eller fiasko.

GODE MÅL

Hele grunnlaget for målinger i idrettssammenheng, er gode målsetninger. Det gjelder å sette riktige mål, ellers kan mye gå galt.

–- Mål er et viktig motivasjonsverktøy. Og da er det svært viktig at utøverne føler eierskap til målene. Å få en målsetting tredd ned over hodet er ikke nødvendigvis motiverende. Medbestemmelse på både mål og prosess, bidrar til motivasjon, sier Pensgaard.

I idrettssammenheng kan målene være å bli best i verden, kvalifisere seg til OL eller å gjøre det godt i kretsmesterskapet. Men det kan like gjerne være å forbedre en teknikk eller hoppe høyere eller lenger.

-– Er målet å bli best i verden, krever det mye. Så spørs det om utøverne gjør de grepene som er nødvendige for å lykkes. For det er hardt arbeid og prioriteringer. Hvis du ikke er innstilt på dette, blir målet mer et stressmoment enn en motivator, sier Pensgaard.

TALTE PENGER

I en periode arbeidet hun med en gjeng valutameglere i en bank. Der var målfokuset ekstremt.

–- De så på bunnlinja hele tiden. Det ble slitsomt, da det begynte å gå dårlig. Løsningen ble å lage flere suksesskriterier. Antall kundekontakter, kvaliteten på kontakten og samarbeid mellom avdelinger ble viktige faktorer. Med bare ett mål blir det veldig endimensjonalt og sårbart, hevder idrettspsykologen.

Å sette gode mål er vanskelig, og krever mye arbeid. Et mål du aldri når, er lite motiverende.

-– Å jobbe med målsettinger kan være noe av det mest effektive for å få fremgang. Samtidig er det også krevende å jobbe med. Mål krever oppfølging, evaluering og redefinering, sier Pensgaard.

GRUPPE VS INDIVID

Mange organisasjoner er svært rettet mot intern konkurranse. Medarbeidere måles og rangeres. Det er godt å være en vinner og ha noe å strekke seg etter for de andre, er tanken.

-– Dette kan selvfølgelig trigge noen. Men generelt sett skaper ikke slike klimaer gode prestasjoner, og gruppens resultat kan bli dårligere. Målinger kan brukes som individuell feedback, slik at man ser fremgang. Men når de brukes for rangering skaper du få vinnere, mange midt på treet og noen tapere, mener Pensgaard.

Suksessfull bruk av målinger vil i stedet være å bruke dem til å utvikle et klima der det er viktig å skape individuell fremgang.

-– Hver enkelt må følge det som er best for seg, og finne sin intensitetssone. På den måten kan man skape mestring, som i sin tur gir fremgang, sier idrettspsykologen, og fortsetter: – – Et for sterkt fokus på målinger og rangeringer kan hemme gruppens prestasjoner. Det er bedre med et oppgaveog utviklingsorientert arbeidsklima. Med et for «hardt» miljø, risikerer du at de som kunne blitt best, slutter. Mål krever oppfølging, evaluering og redefinering.

Fakta:

Anne Marte Pensgaard har hovedfag i idrettspsykologi ogen doktorgrad i stresshåndtering for idrettsutøvere. I dag deler hun sin tid mellom en stilling som professor i idrettspsykologi ved NIH og som leder av idrettspsykologi ved Olympiatoppen. I 2008 ble Pensgaard også engasjert som mental trener for herrelandslaget i fotball. Pensgaard har idrettserfaring fra fotball og ski samt deltakelse på flere polare ekspedisjoner.