NHH starter fintech-master

Høsten 2018 håper Birthe Kåfjord Lange at hun kan ta imot studenter til en flunkende ny executive master i fintech. Denne vil være unik, både nasjonalt og internasjonalt.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA

BERGEN: – I dag finnes det mange mindre kurs innen fintech. Der kan du lære mye om de tekniske sidene med kunstig intelligens og api-er. Men det finnes svært lite om det å være en god leder og strateg innen fintech, sier Birthe Kåfjord Lange, direktør for videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole.

Oppstarten av fintech-studiet henger sammen med at NHH er med som partner i den bergensbaserte fintech-klyngen Finance Innovation.

– Å etablere et studie på masternivå med fintech som tema er noe av det vi skal levere, og vi kommer til å samarbeide med de andre medlemmene i klyngen rundt dette studiet, sier Lange.

Unik master

NHH blir med dette unike, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er så vidt vi vet ingen som har satt dette sammen til et studie. Målet er å knytte ledelse og businessmodeller i den nye teknologien sammen. Finansnæringen er i stor endring og det gjelder å kunne ta en fornuftig posisjon i den nye hverdagen. Da trenges det hjelp, støtte og kompetanse. Vi skal jobbe tett sammen med næringen for å skape et relevant studie, sier Lange.

Samtidig er masteren naturlig nok forskningsbasert.

– Vi har gode forskningsmiljøer her i Bergen, men vil også hente inn kompetanse fra både nasjonale og internasjonale fagmiljøer, sier NHH-lederen.

Målgruppen for studiet er ledere i bank og finans, men definert på en bredere? måte.

– Det skal være relevant både for dem som kommer fra de etablerte delene av bransjen og andre, typiske startups. Vi ønsker å få et bredt sammensatt kull for å få ulike perspektiver der alle kan lære av hverandre, forklarer Lange.

Selv om det er Finance Innovation som er initiativtakeren til studiet, blir dette ikke et studie som kun er for deres medlemmer.

– Finance Innovation har vært en motor i utviklingsarbeidet og har bedt oss om å lage et studie som favner hele fintechbransjen, avslutter Birthe Lange.