7 av 10 nordmenn tror bank- og finansjobber vil tas over av roboter

Nordmenn tror at arbeidsplasser innen både forsikring og finans vil rammes hardt av kunstig intelligens. Svært mange tror disse jobbene vil tas over av roboter de neste ti årene. Forbundsleder Pål Hellman i Finansforbundet er skeptisk til tallene.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA

Pål Adrian Hellman tviler på at konsekvensene av robotiseringen blir så stor som folk synes å mene.

Bank og finans ligger helt i topp på bransjer som vil bli mest berørt av kunstig intelligens. Omkring 70 prosent av de spurte tror ansatte her vil rammes hardt. Også innen forsikring ser det mørkt ut, skal vi tro folk flest. 64 prosent av de spurte tror arbeidet som utføres i forsikringsbransjen like gjerne kan gjøres av roboter.

– Jeg tror ikke vi vil se slike tall. Når denne ensporede begeistringen for ny teknologi legger seg, så vil vi oppdage at folk i stor grad ønsker å forholde seg til andre folk. I tillegg vil det komme nye produkter og tjenester som følge av den nye teknologien, og da trengs det flere folk, sier Hellman.

ENKLERE LIV MED AI

I undersøkelsen, gjennomført av YouGov på vegne av Tieto, er over 3000 personer fra Norge, Sverige og Finland spurt om utviklingen av kunstig intelligens og hvilken påvirkning det vil ha på samfunnet.

Godt over halvparten av nordmenn tror kunstig intelligens vil gjøre livet deres lettere. Samtidig er hele åtte av ti bekymret for konsekvensene det vil ha for samfunnet. Utviklingen innen kunstig intelligens forventes å få en enorm innvirkning på dagens arbeidshverdag.

Hellman deler ikke frykten for ny teknologi.

– Jeg tror ikke det blir så ille og at det er overdrevet hva vi tror roboter kan overta av oppgaver. Samtidig er det spennende å se hvordan samarbeidet mellom robot og ansatt kan forsterke et serviceområde og gi grobunn for nye forretningsmuligheter. Foreløpig er folk litt satt ut av at vi ikke vet hvordan vi skal bruke disse nye verktøyene strategisk, forteller Hellman.

LITEN FORSTÅELSE FOR KUNSTIG INTELLIGENS

Også fra teknologisk hold understrekes det at kunstig intelligens vil være et supplement til menneskelig kompetanse.

Det er et lavt kunnskapsnivå omkring kunstig intelligens, forklarer Fredrik Ring.

– Forståelsen for kunstig intelligens er forholdsvis lav i befolkningen, og få innser at dette allerede spiller en stor rolle på mange områder. Kunstig intelligens kommer til å få stor påvirkning på fremtidens arbeidshverdag, med datadrevne beslutninger som et stadig viktigere supplement til menneskelig kompetanse på ulike nivåer, sier Fredrik Ring, AI-spesialist og leder for datadrevne virksomhet i Tieto.

Han er dog enig i at bank og finans er blant områdene som vil rammes først.

– Det er tydelig at bransjer som tidlig tok i bruk ulike former for automatisering forventes å gjennomgå de største endringene. Diskusjonen så langt har fokusert på hvordan teknologi gjør jobber overflødige, men vi bør heller fokusere på hvordan teknologien skaper nye jobber, og mange av disse kjenner vi foreløpig ikke. Kunstig intelligens kommer til å skape nye muligheter i alle bransjer, og vi har bare så vidt begynt å skrape overflaten, sier Ring.