Vil være bankverdens Spotify

SolarisBank har skapt en bankplattform som andre fintechselskaper kan bygge sin forretning ut fra.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

– SolarisBank er et techselskap, men også en bank. Vår forretningside er å gjøre det enkelt for fintech-selskaper å etablere seg. Vi tar hånd om de regulatoriske og teknologiske problemstillingene, slik at våre kunder kan konsentrerer seg om sin forretningsmodell. Da får fintechselskapene konsentrere seg om det de kan, dette også gi kundene flere spennende tjenester, sier Peter Grosskopf, teknologidirektør i SolarisBank.

Du kan si at SolarisBank tilbyr backendløsninger for andre som vil etablere seg i finansbransjen. Selv beskriver de sine tjenester som en plattform for banktjenester.

– Teknologien gjør det mulig å bygge økosystemer der mange partnere deltar på samme nivå. Jeg vil sammenligne oss med en basar. En basar er en markedsplass der en rekke ulike bedrifter tilbyr sine produkter. De er konkurrenter, men deler den samme markedsplassen og har ulike nisjer. På samme måte skal vi være en markedsplass for banktjenester, der selskaper kan presentere sine tjenester for kundene, sier Grosskopf.

PLATTFORMØKONOMIEN

Med denne tankegangen slutter SolarisBank seg til en trend som har hatt stor suksess på andre områder. Plattformøkonomien har endret forretningsmodeller og verdikjeder mer enn noe annet de siste årene. Verdens største selskaper målt i markedsverdi er plattformselskaper som Apple, Google, Microsoft, Amazon og Facebook.

– Og en markedsplass vil i seg selv trekke kunder til seg, rett og slett fordi kundene vet at der er det gode varer og tjenester å finne. Vi leverer markedsplassen og infrastrukturen rundt den, så er det opp til våre partnere å skape tjenester kundene vil ha. Lager du en plattform får du synergieffekter og trekker kunder til deg og dine partnere, forklarer Grosskopf.

Plattformer kommer også i Norge. DNB har et uttalt ønske om å skape en plattform rundt Vipps, noe de allerede er godt i gang med, og Nets har også ambisjoner om å skape PSD2-tilpasset infrastruktur, slik at det skal være enkelt for fintech-selskaper å komme i gang.

BYGD FRA BUNNEN

SolarisBank kommer fra et techmiljø, og ser på seg først og fremst som et teknologiselskap, som tilfeldigvis holder på med bank.

– Vi har ingen arv som begrenser måte vi tenker på og jobber på. Vi har samme regelverk å forholde oss til som alle andre, men kommer fra et helt annet ståsted. Det gir oss store fortrinn når det kommer til innovasjon, sier Grosskopf.

SolarisBank driver ikke med frontend-utvikling og markedsføring, det lar de sine partnere ta seg av.

– På denne måten kan ideer raskt settes ut i livet, sier Grosskopf, som er klar på at ambisjonene er internasjonale, og at Norge også er et interessant marked.

– Norge er langt fremme på å ta i bruk ny teknologi. Det er også mange spennende startups her, noe som gjør det til et interessant marked, sier den tyske bankdirektøren, som er klar hvilken plass SolarisBank ønsker å ta:

– Vi skal være bankverdens Spotify – rett og slett den foretrukne plattformen å levere banktjenester på. Det vil komme flere plattformer, og konkurransen vil være tøff, Men vi skal være et steg foran, sier Grosskopf.