Årets etiske klatrer

SpareBank 1 SMN (SMN) går fra sju til 59 prosentpoeng i årets utgave av etisk bankguide. De er dermed den banken som øker mest.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA

– Dette er vi veldig glad over. Vi har jobbet hardt og har iverksatt en rekke tiltak for å forbedre oss fra fjoråret, sier Rolf Jarle Brøske, konserndirektør Kommunikasjon og samfunn i SMN.

Rolf Jarle Brøske er svært fornøyd med å ha forbedret seg så mye på ett år.

Det var på onsdag resultatet til årets etiske bankguide ble presentert. Etisk bankguide er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft. I Norge gjøres dette i form av et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Det var kredittsjef Endre jo Reite som mottok utmerkelsen for årets klatrer på vegne av banken. Han har vært en av pådriverne i dette arbeidet.

– Han har gjort en formidable jobb med å utforme policyen og har bidratt sterkt til vårt gode resultat, sier Brøske.

Ny policy

SMN har etter fjorårets dårlige resultat etablert en rekke nye policyer, der det blant annet er stilt strengere etiske krav for egne investeringer og på produkter banken selger på vegne av forvaltere. I tillegg har banken forpliktet seg til FNs initiativ UN Global Compact, som legger til grunn 10 ulike retningslinjer for bærekraftig og etisk drift.

– Vi jobber også sammen med DNV GL, som er blant de beste på bærekraft i Skandinavia. Her lager vi nå en helt ny strategi for vårt samfunnsansvar, og vi skal fra og med rapporteringsåret 2017 rapportere etter GRI-standard, sier Brøske.

– Hva tenker du om en slik rangering som Etisk bankguide?

– Det skjerper deg. Du må rapportere innen en rekke områder som er viktig for åpenhet når det gjelder bærekraft og utvikling. Vi har hatt mye godt arbeid tidligere også, men ikke rapportert godt nok på det. Vi må være åpne og tydelige, både til kunde, omgivelser og i årsrapporter, sier Brøske, som tror at selskaper som klarer å svare opp til økte krav om bærekraft vil ha en konkurransefortrinn.

– Vi tar dette arbeidet på alvor og jobber systematisk med det, forteller SMN-direktøren,

Fakta Etisk bankguide 2017

Resultatene for 2017 viser at flere tar store steg oppover på den etiske skalaen. På topp troner Cultura Bank, som må sies å være en ren nisjebank for bærekraft. De to neste plassene innehas av henholdsvis Storebrand og KLP. I bunn finner vi SR-Bank og Sandnes Sparebank. Se hele listen her.