Tysnes sparebank tredoblet på fire år

I 2013 besluttet Tysnes sparebank seg for å ekspandere utenfor lokalområdet. Fire år senere er forvaltningskapitalen tredoblet. Nå står banken bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA

– Vi var for små, rett og slett. Å være en liten bank én milliard i utlån og 14 årsverk var rett og slett ikke liv laga. For å sikre kunder og arbeidsplasser var vi nødt til å vokse, sier banksjef Dag Sandstå.

Derfor bestemte bankens styre seg i 2013 for å utvide markedsområdet til hele Sunnhordland og søndre del av Bergen. Siden har banken etablert seg med salgskontor i Lagunen sør for Bergen, på Stord og Husnes. I tillegg er det etablert møteplasser for bank og kunder i Rosendal og Odda. Hovedkontoret ligger på Våge i Tysnes kommune.

– Vi har fått god drahjelp av våre konkurrenter, som har lagt ned sin distribusjon på flere av disse stedene, sier Sandstå.

Med konkurrenter henviser han da til Sparebanken Vest, DNB og SR-Bank, som alle har kuttet filialer.

FORNØYDE KUNDER

Etableringene har vært en suksess for Tysnes Sparebank, selv om Sandstå er litt overrasket over hvilke kunder de har fått.

– Vi tenkte dette konseptet var mest tilpasset den eldre garde. Men vi har hatt størst vekst i aldersgruppen 25-35 år. Det overrasker oss noe. Samtidig er det en gruppe det skjer mye hos. De stifter familie, kjøper og bytter hus også videre. Og mange setter pris på å ha en lokal bankforbindelse da. For det handler i stor grad om å finne skreddersydde løsninger til den enkelte, og det er enklere når vi er på plass, sier banksjefen.

GODT RUSTET FOR FREMTIDEN

I dag har banken en forretningskapital på like under tre milliarder kroner. Det er en tredobling siden 2013. I 2016 omsatte banken for omkring 45 millioner kroner. Kvartalsregnskapet for tredje kvartal viser et resultat etter skatt er 12,9 millioner kroner, to millioner mer enn på samme tid i fjor. Kredittveksten så langt i år er på omkring 20 prosent. For å kunne ta imot flere kunder må banken på nytt øke egenkapitalen, noe som vil skje i løpet av november.

– Vi har en god pågang av kunder og kan tillate oss å ta litt mer betalt for vårt konsept. Det gir gode marginer. Samtidig har vi klart å ta hånd om veksten uten store oppbemanninger. Der med blir vi mye mer effektive, sier Sandstå. I dag har banken 18 årsverk, fire mer enn da ekspansjonen startet i 2013.

– Hvorfor er det så viktig å vokse?

– Alle små norske banker stor overfor de samme utfordringene. Enten må du vokse eller så må du redusere kostnadene. En større bank får lettere tak på både egenkapital og funding. Hvis du har en forvaltningskapital på under to milliarder må du betale mer for innlån og det er dårligere tilgang på obligasjonslånegivere, sier Sandstå, og påpeker at denne grensen stadig øker.

– Om tre år bør du kanskje har tre milliarder, forklarer han.

– Hva er deres ambisjoner fremover?

– Vi skal fortsette å vokse, men ikke i samme takt som før. Målet er 10-12 prosent årlig vekst og like mye i avkastning. Da vil vi fortsette å ta markedsandeler, sier Sandstå.

NORGES BILLIGSTE HUSLÅN

I tillegg til en eventyrlig vekst har Tysnes Sparebank også Norges billigste huslån. I den såkalte Tysnes-pakken inngår et boliglån med en rente på 1,39 prosent. Denne gis til personer som vil flytte til Tysnes. Pakken er et samarbeid mellom banken, kommunen og det lokale kraftlaget.

– Målsetningen er å øke folketallet i kommunen. Hittil har vi fått omkring 100 nye innbyggere, avslutter Sandstå.