Norge mindre berørt enn andre land

Nordea annonserte i dag at de skal kutte 4.000 ansatte og 2.000 konsulenter for å bedre konkurransekraften. Det ser ut som om Norge ikke blir så hardt rammet.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA, FOTO: SVERRE JARILD

– Vi har kuttet mye allerede og kuttene har kommet gradvis. Vi har tatt en del på kontorer og nettverket i personal banking. Det handler om å tilpasse seg til det nye betjeningskonseptet med mer nett og færre personlige møter, sier Hans Christian Riise hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Nordea. Han synes dialogen med ledelsen er god.

– Vi ser på hvordan disse kuttene kan gjøres minst mulig smertefullt. Det handler om hvordan kompetansen kan brukes til andre ting. Noen får kanskje kompetansepåbygging. Andre, som skal ut av banken, må få støtte i dette, sier Riise, som tror kuttene også vil kunne gi færre filialer.

– Det er ingen grunn til å tro det har stoppet, men det blir ikke like kraftig som tidligere, sier Riise.

Bedre konkurransekraft

Kuttene vil gi Nordea økt konkurransekraft, hevder konsernsjef Casper von Koskull.

Fra ledelsens side oppgis en stadig sterkere automatisering, med endret kundeatferd som årsak til kuttene.

– Ettersom investeringene begynner å bære frukter som ventet er det på tide å gå inn i neste fase der vi ser på ser at vi strukturelt kan få ned kostnadene og øke effektiviteten. Denne omstillingen krever et kompetanseskifte og blant medarbeidere, sier Casper von Koskull, konsernsjef i Nordea i en melding.

Det nordiske finanskonsernet har 32.000 ansatte, hvorav 3.000 i Norge.

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft, planlegger vi å minske antallet ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav 2.000 er konsulenter, forsetter konsernsjefen.

Norge har tatt mye allerede

Kuttene skal gjennomføres frem mot 2020-2021, og de ansatte har dermed forholdsvis god tid til å forberede seg på endringene.

– Dialogen med ledelsen er bedre enn på lenge og man har mer forståelse for hvordan slike kutt bør håndteres. Det virker som om ledelsen er mer opptatt av at vi er en del av et samfunn. Da blir det viktig å håndtere dette på en anstendig måte, sier Riise, som synes de ansatte har tatt beskjeden med fatning.

– Dette er ingen overraskelse. Alle er klar over hvilken vei banknæringen går. Folk synes det er trist, men håper banken gjennomfører prosessen på en ordentlig måte, sier Riise.