Investerer 10 millioner fossilfritt

Finansforbundet er tidlig ute og har investert 10 millioner av medlemmenes penger i et nytt fossilfritt fond. – Dette er en konkret oppfølging av vårt engasjement om et grønt skifte i finans og en god investering i fremtidens energiløsninger, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

TEKST: ALEXANDER HOLØYEN FOTO: SVERRE JARILD

Forbundet har investert 10 millioner kroner i det fossilfrie fondet Storebrand Global Pluss som ble lansert i april. Dette utgjør fem prosent av vår samlede aksjeportefølje.

– Det er et stort ansvar å forvalte over 800 millioner kroner på vegne av våre medlemmer. Som medlem skal du være trygg på at våre investeringsvalg gir god sannsynlighet for avkastning over tid, samtidig som vi bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, understreker Hellman.

GRØNN INTERESSE

Investorer som før plasserte pengene i statsobligasjoner og eiendom, søker nå mot grønn energi. Etterspørselen etter grønne investeringsvalg er stor, og det er flere tilbydere av fond med bærekraftig profil. – Vår investeringskomité følger hele tiden med på utviklingen og utelukker ikke flere bærekraftige investeringer senere, påpeker forbundslederen.

GÅR FORAN

I vårt politiske program lover vi å øke forståelsen for finansnæringens betydning i samfunnet og næringens rolle i det grønne skiftet. Vi mener at ansvarlige og bærekraftige produkter har potensial til å flytte kapital til investeringer som bringer verden i riktig retning. Det får vi støtte av i PwC-rapporten «Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar». Rapporten slår blant annet fast at finansnæringen kan spille en viktig rolle på veien mot en grønnere økonomi, og at ansatte i finansnæringen har en unik mulighet til å bidra til at det grønne skiftet skjer raskere ved å gi bærekraftige investeringsråd.