yA Bank er nei-bank

yA Bank satt igjen med 53 øre per omsatt krone i fjor. Det gjør banken sannsynligvis til Norges mest lønnsomme. Lønnsomheten kommer ved langsom vekst og gjennom å si nei oftere enn ja.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA FOTO: MADELEINE NILSSON

I 2015 omsatte yA Bank for 369 millioner kroner og leverte et overskudd på småpene 198 millioner. Spørsmålet vi stiller, er en selvfølge: Hvordan lykkes banken med det?

– Det er flere grunner til det, men vi har rendyrket en effektiv og rasjonell drift med høy grad av automatiserte prosesser. Gode beslutningssystemer sammen med dyktige kolleger som hver dag jobber for at vi skal lykkes, er oppskriften. Vi har etablert en bedriftskultur med et sterkt kunde- og resultatfokus jeg er veldig stolt av, sier Rune Strande, administrerende direktør i yA Bank.

– Hva innebærer det i praksis?

– Vi er opptatt av å ha gode lojale kunder som vet hva de ønsker og som kan betjene lånet sitt. Derfor sier vi nok nei oftere enn noen andre. I tillegg strekker vi oss langt for å hjelpe kunder som havner bakpå. Målet er at kunden skal være fornøyd med våre produkter, og at han kommer tilbake til oss neste gang han trenger forbruksfinansiering.

Første halvår hadde banken en omsetning på 238 millioner. Dette er en økning på drøyt 40 prosent fra i fjor. Likevel synker lønnsomheten noe, og resultatet for første halvår endte på 94 millioner. Dette gir en avkastning på 40 prosent.

LANGSOM VEKST

Siden oppstarten i 2006 har banken vokst jevnt og trutt. Strategien har vært kontrollert vekst med en forsiktig tilnærming til risiko.

– Dette er et høyrisikoprodukt, og vi er nøye i valget av kunder, sier Strande.

Så mens konkurrenter som startet opp samtidig, har flydd høyt på kjente merkevarer, blir yA Bank den litt trauste doldisen. Der andre bruker store penger på markedsføring, lar yA Bank i stor grad låneagenter gjøre jobben.

– Som liten og ukjent merkevare, måtte vi brukt mye tid og penger for å konkurrere fullt ut i reklamemarkedet. Vi er en del av agentenes portefølje og blir synlige når lånetilbudene kommer, og konkurrerer om kunden på en transparent måte, forklarer yA-direktøren.

DÅRLIG OMDØMME

I vår og sommer har forbrukslån og aktørene i dette markedet vært mye omtalt i mediene. Det aller meste har vært negativt. Produktene blir

TJENER MINDRE: I fjor var yA Bank kanskje Norges mest lønnsomme bank. Men nå stiger tapene noe. – På lik linje med resten av bransjen ser vi en viss økning i tapene, sier Rune Strande.

dømt som unødvendige og aktørene som etisk tvilsomme.

– Jeg blir litt lei på vegne av bransjen og mine ansatte. Dekningen har vært ensidig negativ. Dette er et ordinært finansielt produkt som kundene ønsker og etterspør. Vi er i en seriøs bransje. Ansatte som jobber her, skal ikke behøve å føle at de driver med noe som er i gråsonen eller uetisk. Det blir presentert som om bransjen lokker med lån, som barn lokkes med sukkertøy. Det er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i. Dette handler om voksne mennesker som tar kvalifiserte avgjørelser om sine egne ønsker og egen økonomi. Hele bransjen er som bankene forøvrig underlagt tilsyn og følger et strengt regelverk når det eksempelvis dreier seg om fraråding, sier Strande, som til tross for en restriktiv kredittpolitikk forventer noe økte tap fremover.

– Vi ser en viss økning, så jeg ser ikke for meg at vi blir mindre restriktive fremover. Men vi er opptatt av å yte god service også til kunder med betalingsproblemer, slik at vi kan finne løsninger før ting går til inkasso, forteller Strande.

KJØPT OPP

Sommeren 2015 ble yA Bank kjøpt opp av svenske Resurs Bank for 1,6 milliarder kroner. Slike oppkjøp kan fort skape usikkerhet i organisasjonen. men så langt tyder alt på at yA Bank vil bestå som selvstendig bank.

– Resurs Bank er store på konsumentfinansiering, og en konserntilknytning er bra for oss på mange måter. Vi får tilgang på ekspertise en liten bank mangler, eksempelvis innen legal, finance og compliance. Resurs Bank har lang erfaring på drift i øvrige nordiske land. yA Bank skal etter planene ekspandere i hele Norden, der vi først går inn i Finland og Sverige. Resurs Bank er store på kjøpsfinansiering, så sånn sett matcher vi bra ved at yA Bank er gode på agentsalg og direktedistribusjon. Så dette tror jeg blir bra, sier Strande.

Fakta yA Bank:

yA Bank ble etablert i 2006 og har vokst jevnt og trutt. Banken omsatte i fjor for 369 millioner kroner og hadde et overskudd på 198 millioner. I tillegg til å drive med forbruksfinansiering har banken også gode innskuddsprodukter med rundt 30 000 brukskontoer. Mange av disse bruker yA Bank som primærbank. Selskapet holder til sentralt i Oslo og har totalt 40 årsverk. Banken eies i dag av Resurs Bank.