Vil vokse i nye markeder

Ofoten Sparebank og banksjef Sigve Stokland sikter sørover mot nye markeder. Det gjør ingen ting at det er 31 mil og fem timers kjøring mellom det sørligste kontoret til Ofoten Sparebank i Ballangen og Gildeskål Sparebank på Inndyr.

TEKST OG FOTO: SVEIN ÅGE ERIKSEN

NARVIK: Det er ikke mange byer på Narviks størrelse som fortsatt har like stor banktetthet. Etter at DNB la ned sin filial tidligere i år, er det fortsatt fem banker som konkurrerer om kundenes gunst i den historiske malmbyen. Narvik har bare 19 000 innbyggere, men lille Ofoten Sparebank har bevist at den er konkurransedyktig og har hatt god vekst siden oppstarten i byen i 2007.

SEKS ANSATTE: Seks medarbeidere har sitt arbeidssted i Ofoten Sparebank i Narvik. Fra venstre: Anita Hjertø, Nina Moen, Ragnhild Karlsen, Sigve Stokland, Unni Megård og Tove Villanger.

Sigve Stokland har vært banksjef i Narvik siden 1991. Han startet i Ankenes Sparebank midt under den store bankkrisen, men det har tydeligvis ikke skremt den driftige bankmannen fra å satse videre. I 2008 overtok han banksjefstolen i Ofoten Sparebank som har hovedkontor i Bogen og avdelingskontorer i Ballangen og i Narvik. I dag har den lokale sparebanken en forvaltningskapital på vel to milliarder kroner. I fjor hentet banken inn 40 millioner i en emisjon og har ved utgangen av 2. kvartal i år en kapitaldekning som er blant de beste i landet.

– Vi har gjennom hele min tid som banksjef hatt egenkapitaloppbygging som første prioritet i all vår tenkning. De siste 10 årene har sparebanken økt kapitaldekningen med cirka én prosent per år. Emisjonen var en strategisk beslutning for å stå bedre rustet til fremtidige fusjoner. En tilleggseffekt er at en solid egenkapital styrker våre muligheter til å overleve som selvstendig bank, sier Stokland.

FÆRRE ÅRSVERK

Målet for Ofoten Sparebank er å bestå som selvstendig bank, men da må sparebanken ha et inntektsnivå som dekker kostnadene og driften av bankens tre kontorer. Det betyr i praksis at volumene må opp og kostnadene ned. Ikke helt ulikt det som skjer i andre banker.

– Vil dere kutte årsverk eller ta ut kostnadsreduksjonen på andre måter?

– Vi vil redusere antall årsverk etter hvert ved naturlig avgang. Forøvrig snur vi alle steiner for å få ned kostnadsnivået. Vår hovedstrategi er å øke inntektene for å bedre forholdet mellom kostnader og inntekter.

I årene som kommer, må bankens forvaltningskapital og inntekt per ansatt økes, og hver medarbeider må håndtere større volumer. På sikt vil det bli færre medarbeidere på hvert kontorsted, men med vekst i nye markeder og økte volumer vil likevel antall medarbeidere holde seg forholdsvis konstant, tror banksjefen.

MULIG FUSJON

21. juni i år kom børsmeldingen om at styrene i Ofoten Sparebank og Gildeskål Sparebank har besluttet å gå i forhandlinger om en mulig fusjon. Det har vært nær kontakt mellom de to bankene i flere år, og i fjor ble Sigve Stokland invitert inn som sparringpartner. Hans råd til banksjefen i Gildeskål var at de etter hvert burde søke partnerskap med en annen bank i Eika-alliansen. Valget falt på Ofoten Sparebank. Det er gode samtaler på gang uten at det er tatt noen beslutning i de respektive styrer eller forstanderskap.

– Har Ofoten Sparebank strategiske ambisjoner om å vokse utover nåværende marked?

– Ja, vi mener at små banker må bli større for å overleve. Kritisk masse kommer til å øke de kommende årene. Dette skyldes den digitale utviklingen, marginpress og regulatoriske forhold.

Små banker må bli større

– De siste 50 årene har 80 prosent av alle sparebanker blitt borte, stort sett på grunn av fusjoner. Hva tenker du om fremtiden til sparebankene i Norge? Vil det finnes selvstendige sparebanker om 10 år?

– Sparebankstrukturen er et utrolig pre for det norske samfunnet. Jeg mener at det vil finnes selvstendige sparebanker i Norge om 10 år, men det er åpenbart at antallet vil være redusert. Jeg tror at det også i fremtiden vil være plass for små sparebanker som oss, men det er det til syvende og sist kundene som avgjør, understreker banksjef Sigve Stokland i Ofoten Sparebank.

FAKTA:

Ofoten Sparebank ble grunnlagt i 1899 og har hovedkontor i Bogen og avdelingskontorer i Ballangen og i Narvik. Banken har 25 ansatte som produserer 22 årsverk og en forvaltningskapital på vel to milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år. Resultatet for første halvår etter skatt var 12,6 millioner, og bankens egenkapital inkludert overskuddet er 227 millioner kroner.