– Vi betaler anstendig

Leder for Nordeas operasjonssenter i Lodz, Mikolaj Lugowski, mener at de ikke betaler sine ansatte spesielt dårlig. Heller ikke turnover’en synes han er skremmende høy.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

LODZ:  Mikolaj Lugowski har jobbet ved Nordea Operations Centre (NOC) siden oppstarten i 2010, de siste fem årene som leder for senteret. I oppstarten var han én av 30 ansatte ved senteret. I dag er de rundt 1 600.

EN ANNEN MÅTE Å LEDE PÅ: Mikolaj Lugowski har utviklet seg mye som leder under sine seks år hos Nordea. – Vi skal jobbe etter den nordiske modellen; med åpenhet, tillit og samarbeid. Det har vært en læreprosess, både for meg og for de ansatte, sier han.

– Dette har gått overraskende bra. Vi har god infrastruktur og ikke minst dyktige folk. Og når noe fungerer, er det lett å vokse, sier Lugowski.

Når han skal beskrive hva de jobber med, er svaret enkelt: – Alle typer back office-oppgaver. Fra enkle rutinepregede ting, til mer kompliserte saker, forteller Nordea-sjefen, men innrømmer at det i hovedsak er enklere oppgaver som dominerer.

Det polske kostnadsnivået er lavt, men ifølge Lugowski var det ikke først og fremst økonomiske årsaker til etableringen i Polen.

– Snittalderen på back office i Norden er veldig høy, og det har vært vanskelig å finne folk som vil ha denne typen oppgaver. Her i Lodz har vi god tilgang på arbeidskraft, med mange yngre mennesker. Det var bakgrunnen for denne etableringen. Samtidig må vi selvfølgelig også ha et godt business case, understreker han.

IKKE LØNNSLEDENDE

De ansatte ved senteret har alle pekt på høy turnover og lav lønn som de største frustrasjonene ved å jobbe i NOC.

– Det er forskjeller mellom de ulike regionene i Polen. Vi skal ikke være lønnsledende, men følger markedet og betaler midt på treet. Vi har ingen problemer med rekruttering, det forteller oss at vi er på rett nivå, sier Lugowski, og fortsetter: – Vi har en veldig interessant pakke med sosiale goder, som helsetjenester, rabatter, tilskudd til sportsaktiviteter med mer. Hvis markedet skulle endres dramatisk, må vi selvfølgelig også vurdere lønningene. Lønnsnivået hos oss varierer ut fra erfaring og kompetanse. Jeg mener lønnen er anstendig. Spesialister med finansbakgrunn kan få bedre lønn enn andre steder, mens en nyansatt tjener omkring 2 400 zlotys før skatt. Da sitter han igjen med omkring 1 700 zlotys.

– Går det an å leve av dette?

– Det kommer an på hvordan du vil leve. Å bo sentralt kan være dyrt. Vi ansetter hovedsakelig nyutdannede. Mange av dem deler leilighet med venner, eller velger å bo hjemme de første årene. Hos  oss kan du ha en god karrierestige, og du får forholdsvis raskt forfremmelse med høyere lønn. Da kan du oppnå en god levestandard, sier Lugowski.

DEN NORDISKE MODELLEN

Nordiske selskaper har rykte på seg for å være ansattvennlige i Polen. Lugowski kom fra et annet back office-selskap. Han skriver gjerne under på at den nordiske modellen fungerer.

– Jeg jobbet i et mye mer hierarkisk selskap, der det var faste regler og en veldig ovenfra og ned-måte å lede på. Her hos Nordea er verdiene enkle og greie å forholde seg til og enkle å implementere. Det var stor kontrast å komme til Nordea. Her har vi en atmosfære preget av tillit og åpenhet, noe som kan være lettere å sette pris på blant dem med mer erfaring, sier Nordea-sjefen.

Han setter også pris på at det har kommet en fagforening på plass.

– Det er bra å ha en god forening på huset. Den blir våre ører blant de ansatte, slik at vi får vite hva de trenger for å trives. Jeg får ikke samme feedback gjennom de tradisjonelle rapporteringslinjene. Men vi er fremdeles i begynnelsen av denne reisen og bruker tid på hvordan vi skal jobbe sammen for vårt felles beste, avslutter Lugowski.