En sikker investering i fish & chips

KRONIKK: Crowdfunding vokser eksplosivt og etablerer seg på områder der tradisjonell finansiering ikke gir mening for investorer og banker. Men utbyttet av en investering måles ikke bare i penger. Det kan også måles i arbeidsplasser og livskvalitet.

Jeg tenkte på Sparebanken Hedmark, da jeg før sommerferien var med på åpningen av et nytt crowdfundet street kitchen i Hackney i Østlondon. The fish’n’chips kart har vokst ut av mat-inkubatoren ”The Kitchenette”, som er et gründerprogram for unge oppstartere. Jeg har selv bidratt med beskjedne 100 pund, og tilbakebetalingen er 20 ganger fish & chips. Når jeg nå kom til å tenke på Sparebanken Hedmark, er det fordi den norske regionsparebanken lanserte et inkubatorfond for norske gründere nesten samtidig med at ”The kitchenette” ble etablert i London i 2014. Den gang snakket jeg med både direktøren for Sparebanken Hedmark og den unge kvinnen bak ”The Kitchenette”. Jeg kommer tilbake til hvordan det har gått med sparebankens initiativ.

The Fish & Chips Kart er en ”not-for-profit social entreprise”, som ikke skal gi overskudd, men bare gå rundt og sikre jobber til unge som har en drøm. Lanseringen skjedde på en takterrasse på toppen av en nedslitt victoriansk industribygning, som er en utklekkingsanstalt for unge talentfulle gründere. Fellesskapet har også sitt eget bryggeri, 40 FT, i en 40 fots container i gården (derfor navnet) ved siden av en liten, lokal sykkelfabrikk. Alt sammen er et eksempel på sirkulær økonomi som er et fenomen vi ser mer og mer av i London: De pengene man tjener, skal helst bli i kvartalet og gjøre nytte der.

En analyse fra Google Trends viser to tendenser, som de siste fire–fem årene har fulgt hverandre i en oppadgående kurve: Det er ”street kitchens” og ”crowdfunding”. Over alt i verden åpner unge sin egen lille matservering, og de skaffer i stigende omfang pengene gjennom crowdfunding. Det er en rimelig måte å komme igang på som selvstendig næringsdrivende, men det er langt fra risikofritt, understreker stifteren av the Kitchenette, Cynthia Shanmugalingam: ”Det er vanskelig å få en liten restaurant til å gå med overskudd, og det er årsaken til at vi arbeider intenst med å utvikle de unges forretningsidé og faglige kompetanse. Det er også derfor bankene er tilbakeholdne med å finansiere matserveringene på gaten.” Det er til gjengjeld årsaken til at crowdfunding henger så godt sammen med street kitchens: Undertegnede og de 190 andre støttespillerne som tilsammen har investert 31 117 pund i Kitchenette’s Fish & Chips Kart, deler den økonomiske risiko. Vi er med i et fellesskap. Vi er med å utvikle kvartalet der vi bor, og vi skaper nye arbeidsplasser.

Dette er en ny finansiell forretningsmodell som involverer en ny konstellasjon av det offentlige, gründere og deres fremtidige kunder. I motsetning til den tradisjonelle bankmodellen, fungerer crowdfunding i en verden hvor renten er null eller negativ. Det synes jeg er interessant. Finansinstitusjonenes rolle i crowdfunding er ennå ikke avklart. Vi ser få institusjoner som er villige til å akseptere betaling i fish & chips, men vi ser mange av deres kunder som aksepterer dette.
Tilbake til Sparebanken Hedmark som for tre år siden avsatte fem millioner kroner i risikokapital til støtte for oppstartsvirksomheter. Til tross for gode intensjoner, har banken bare finansiert én enkelt oppstartsvirksomhet. The Kitchenette har skapt ni virksomheter, og her snakker vi om en ung kvinne uten penger og uten en stor organisasjon i ryggen og med tiden på sin side.

Da jeg i 2014 snakket med daværende direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Hedmark, Vegard Sæten, fortalte han at ”vårt mål med inkubatorfondet er ikke å finne nye forretningsmodeller til oss selv, men å ta aktiv del i utviklingen av nye virksomheter i vårt område.” Kanskje skulle bankene likevel se på de nye forretningsmodellene. Bankene har stort sett ignorert crowdfunding, og det kan bli dyrt til slutt. I 2014 var verdensmarkedet for crowdfunding 16 milliarder dollar og i fjor var det 35 milliarder. Dersom veksten fortsetter de kommende to årene, vil vi nå 100 milliarder innen utgangen av 2017. Crowfunding vil etter dette ha overtatt venture kapitalistenes rolle som den viktigste finansieringskilden i oppstartsmarkedet.

Inntil da vil jeg spise de 19 porsjoner fish & chips som jeg stadig har til gode i The kitchenette.

NILS ELMARK er finansiell fremtidsforsker fra Inception i London.