Pensjonsseier i Tryg

Takket være to unge oppmerksomme ansatte i Tryg Forsikring vil ca. 150 ansatte i Privat nå få beregnet pensjon av sin individuelle bonus helt fra 2011. Dette er klart etter at Finansforbundet varslet søksmål mot selskapet.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: VIDAR LANGELAND

FYLLINGSDALEN: Sondre Berg (24) og Martin Aleksander Alvær (28) arbeider henholdsvis som kundekonsulent og kunderådgiver i privatmarkedet på hovedkontoret til Tryg Forsikring. Da Berg ble ansatt i 2011 og Alvær i 2013, fikk de en ansettelseskontrakt der det klart og tydelig gikk frem at den individuelle bonusen de mottar, inngår i pensjonsgrunnlaget. Bonusen inngår også i feriepengegrunnlaget.

I 2011 ble det forhandlet frem en nordisk avtale om RBL – resultatbasert lønn i Tryg – der det gikk frem at bonus skulle være pensjonsgivende. I 2014 ble avtalen sagt opp, men det ble laget en protokolltilførsel der bonus for dette året skulle være pensjonsgivende, men så var det slutt. Året etter meldte selskapet til de ansatte at bonus ikke lenger ville inngå i pensjonsgrunnlaget siden RBL-avtalen var sagt opp.

LAVT PENSJONSGRUNNLAG

– Høsten 2014 begynte vi å se nærmere på vår innskuddsbaserte tjenestepensjon i Nordea Liv. Vi syntes pensjonsgrunnlaget var litt lavt og begynte å nøste. Like før nyttårsskiftet 2014/2015 fikk vi en epost fra selskapet der vi ble varslet om at variabel lønn ikke lenger ville bli innberettet i pensjonsordningen. Dette syntes vi var merkelig i forhold til vår ansettelseskontrakt og startet å undersøke saken nærmere, forteller Martin Aleksander Alvær.

Sammen med Sondre Berg og et par andre kolleger stilte de noen spørsmål til ledelsen. De var av den oppfatning at ledelsen ikke hadde anledning til ensidig å endre deres arbeidskontrakt med hensyn til beregning av pensjon av bonus. Siden bonus utgjør om lag en tredel av den lønnen de får utbetalt, ville de få et større økonomisk tap knyttet til fremtidig pensjonsutbetaling hvis selskapet fastholdt sitt syn.

– Det var åpenbart at noe skurret, og vi fikk ikke fullgode svar fra HR-ledelsen på våre spørsmål. Derfor tok jeg som tillitsvalgt saken opp med forbundets advokater og fikk veldig god hjelp og støtte. Det viste seg etter hvert at vi hadde en god sak. Selskapet valgte å endre sin praksis, slik at nå innberettes all bonus som pensjonsgivende inntekt for de ca. 150 ansatte med resultatbasert lønn i Privat. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Martin Alvær og legger til at også ansatte i andre forsikringsselskap bør sjekke om bonus inngår i pensjonsgrunnlaget.
Advokat Siri Lorentzen i Finansforbundet er svært godt fornøyd med at Tryg valgte å snu sin praksis i denne saken i tråd med pensjonslovgivningen.

– Enkelte ansatte kan også i sine individuelle arbeidskontrakter ha krav på pensjonsopptjening av bonus og provisjon, men etter vår vurdering ville den omtalte gruppen  ansatte også hatt krav på pensjonsopptjening avhengig av utformingen av arbeidskontraktene, sier advokat Siri Lorentzen.