Pensjonister saksøker Tryg

Finansforbundet har varslet søksmål mot Tryg for manglende G-regulering av pensjonen i en lukket ytelsespensjonsordning til en gruppe tidligere og nåværende ansatte. Tryg har selv beregnet verdien av manglende regulering til 378 millioner kroner, men bestrider søksmålet.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: RICARDO

Hvert år justeres folketrygdens grunnbeløp (G) til pris- og lønnsutviklingen. Siden 1991 har pensjonistene i Tryg fått regulert sin pensjon i henhold til utviklingen av grunnbeløpet, men i 2014 var det stopp.

KRYSTALLKLAR GARANTI

Frem til 2007 hadde Tryg en ytelsesbasert tjenestepensjon for sine ansatte, men dette året valgte Tryg å lukke den tidligere ytelsesordningen og overførte samtidig ansatte til en ny innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Alle ansatte beholdt sine opptjente pensjonsrettigheter.

På dette tidspunktet ble det utstedt en skriftlig erklæring til de tillitsvalgte fra tidligere konsernsjef Stine Bosse.  I erklæringen står det helt klart at det ikke ville bli endringer i den lukkede ytelsespensjonsordningen i fremtiden, «med mindre dette skulle være tvingende nødvendig fordi selskapets eksistens var avhengig av en slik endring», sier advokat Vegard Hildrum som er Finansforbundets prosessfullmektig i saken.

Til tross for dette besluttet Tryg i 2014 å fjerne den såkalte G-reguleringen av ytelsespensjonen til 600 nåværende og tidligere ansatte. Begrunnelsen fra selskapet var at det ble for dyrt å fortsette denne reguleringen. Med bakgrunn i garantien som ble gitt de tillitsvalgte i 2007, mener Finansforbundet at selskapet ikke hadde anledning til å kutte G-reguleringen av pensjonene. Nå kan den prinsipielt viktige saken bli brakt inn for domstolene.

URETTMESSIG ENDRING

Fjerning av G-reguleringen har skapt uro hos nåværende og tidligere ansatte som er omfattet av den lukkede ordningen. Forbundet har fått en rekke henvendelser fra berørte som mener at endringen er urettmessig.

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg sier til Dagens Næringsliv at selskapet er grunnleggende uenig med Finansforbundet i denne saken. Han mener den justeringen som ble gjort i pensjonsberegningen, var innenfor det rammeverket som i sin tid ble avtalt. Derfor synes han det er helt greit at saken prøves for retten.