Outsourcing vil fortsatt øke

Lavere kostnader er fremdeles den viktigste motivasjonen til outsourcing. Men også vansker med å få tak i rett kompetanse samt en stadig sterkere globalisering gjør at foretakene velger å sette ut mer og mer av virksomheten.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

– Outsourcing er en måte å få ned kostnadene på samtidig som IT-kostnadene blir mer forutsigbare. Mange banker har IT-budsjetter som øker fra år til år. Outsourcing får kostnadskurvene til å flate ut, sier Finn Edvardsen, senior manager hos Deloitte. Han har utarbeidet en rapport om outsourcing på vegne av Finansforbundet.

I Norge er DNB blant de største til å sette ut oppgaver til andre. Men ingen banker i Norge er helt uten outsourcing, selv om Nordea har valgt en annen strategi. De hadde en avtale med IBM, men kjøpte dette tilbake og tok over IT-drift og utvikling selv.

– Hvor mye sparer man egentlig på en slik prosess?

– Generelt sett vil 75 til 80 prosent av de ansatte måtte finne seg noe annet å gjøre når man outsourcer en IT-avdeling. De som blir igjen, skal følge opp og kontrollere leverandørene, forteller Edvardsen.

IKKE BARE IT

Fremdeles er det først og fremst IT som outsources, men også andre oppgaver settes ut.

– Dette jobber vi mye med. IT, regnskap, økonomi, lønninger og innkjøp er store områder som settes ut. Dette er ting som de store leverandørene også driver med og som lett kan integreres i en større outsourcingsavtale. På den måten kan man oppnå større kostnadsbesparelser, sier Edvardsen, som også ser at verdiøkende tjenester nå settes ut.

I teorien kan alt settes ut

– Designprosesser og områder som man tidligere trodde var kjernekompetanse, blir stadig mer aktuelle å outsource, påpeker han.

– Hvor går grensen for hva som kan settes ut?

– I teorien kan alt settes ut. Men hvis et selskap skal ha livets rett, er det noe i bunn som er spesifikt for akkurat det foretaket. Man bør helst ikke outsource kjernefunksjoner som gjør bedriften unik og oppgaver som er høyt verdiskapende. Låneprosessen og kundedialogen, der foretakene ønsker å sitte nærmest mulig kunden, er to eksempler. Dette overlater man ikke til tredjepart, sier Edvardsen.

BEDRE KOMPETANSETILGANG

Mange bedrifter sliter med å få tak i riktig IT-kompetanse. Dette gjelder særlig mellomstore foretak, uten de største IT-avdelingene. Med 20 til 30 IT-ansatte er det ikke rom for å ha all kompetanse selv. I tillegg er det vanskelig å beholde opparbeidet kompetanse.

– Ansatte får bedre utviklingsmuligheter hos de større tjenesteleverandørene, og da søker de seg dit. Det vil også være større muligheter for spesialisering innen smalere felt, forklarer Edvardsen.

Etter hvert som foretakene vokser internasjonalt, vil også behovet for ressurser spredt rundt om i verden øke. Det er ikke nok med én IT-avdeling på ett sentralt sted.

– Mange virksomheter krever ressurser tilgjengelig i alle tidssoner. Da er det ikke fornuftig å opprette egne IT-avdelinger i hver region. Da går man heller til en global leverandør som har dette på plass allerede, sier Edvardsen.

KOMPLEKSE PROSESSER

Ok. Nå vet vi at bedriftene kutter kostnader og får bedre tilgang på kompetanse når de outsourcer. Men outsourcing er ikke dermed bare klirr i kassen og jubel på styrerommet. Når noe settes ut, må man være klar over at dette er en komplisert prosess som må følges tett.

– Mange undervurderer kompleksiteten i prosessen og behovet for å følge opp leverandøren. Det er når kontrakten er signert, jobben begynner. Man må sitte tett på leverandøren og ha full kontroll på at de gjør det du vil. Dette må skje kontinuerlig. Tendensen er at leverandørene er flinke de første par årene, men at de så får nye kunder som tar fokus. Dette kan gi lavere kvalitet på leveransen, selv om den fremdeles kan være innenfor det avtalte. Det er vanlig at opplevd verdi synker etter noen år. Da gjelder det å holde dem i ørene, sier Edvardsen.

I vår utførte Whitelane Research en større undersøkelse blant nordiske banker og finansinstitusjoner, Nordic IT Outsourcing Study. Undersøkelsen ble gjennomført av PA Consulting og viser at 50 prosent av de nordiske finansbedriftene planlegger å outsource mer enn de gjør i dag.

– Dette overrasker meg ikke, avslutter Edvardsen.