Nordea kommer billig unna

LESERBREV: I en bankverden med stadige endringer, spiller de forskjellige aktørene ulike roller. Den ene banken etter den andre er ute i mediene med tall på hvor mange ansatte som må gå. I denne sammenheng har det ikke vært brukt mye spalteplass på Nordea. Dette er ikke helt fortjent, men banken har vært flink til å la sine kutt gå under radaren. Banken sier ikke opp ansatte, men det er feil å tro at ingen i Nordea mister jobben. Banken har stadige prosesser gående, den ene har ikke fått landet før neste er i gang. Men ingen ansatte skal sies opp.  «Alt skal skje frivillig.»

Nordea må kvitte seg med ansatte, det har den svenske ledelsen bestemt. Dette utføres gjennom uryddige prosesser hvor de ansatte oppfordres til selv å si opp sin stilling. Forslag om førtidspensjonering med hemmelige sluttpakker har ført til at mange har følt seg presset ut av banken: Et press, av og til med dårlig skjulte trusler, som det for mange ansatte er vanskelig å stå imot. Det samme gjelder også yngre ansatte, da pålegg om å redusere antall ansatte i ulike enheter, samt sammenslåing av funksjoner, betyr mange overflødige.

Vi lever i en verden i kontinuerlig endring. Nordea må selvfølgelig også ta dette inn over seg.  Men banken kunne tjent på å være mer åpen i måten de håndterer dette på.  Slik Nordea nå kjører sine prosesser skaper det ofte uro og usikkerhet, og dette preger organisasjonen negativt. Det blir stadig flytting av funksjoner og endringer i hverdagen, samtidig som arbeidspresset på den enkelte medarbeider øker.

Mens andre banker sliter med sitt omdømme etter oppslag i mediene, står Nordea rakrygget uten riper i lakken. Dette er ikke helt fortjent.

Tidligere Nordea-ansatt