Lønn gir pensjonsopptjening

–  Kampanjer foregår nesten kontinuerlig, og bonus er blitt et mer varig lønnselement enn det som først var tiltenkt. Derfor endrer Tryg sin praksis når det gjelder å innrapportere bonus som pensjonsgrunnlag for ansatte med resultatbasert lønn, sier kommunikasjonsdirektør Ole Irgens.

UKJENT BELØP: – Foreløpig vet vi ikke hvor store økonomiske utslag det vil få for våre ansatte i fremtidige pensjonsutbetalinger, sier kommunikasjonsdirektør Ole Irgens i Tryg.

Nå vil Tryg innrapportere bonusutbetalinger som pensjonsgivende inntekt for ca. 150 ansatte helt tilbake fra 1. januar 2011 og videre fremover. Hvor store økonomiske utslag dette vil gi for den enkelte ansatte i fremtidige pensjonsutbetalinger er foreløpig ikke klart, men dette er selskapet nå i ferd med å beregne.

Hvor stor del av lønnen til denne gruppen er variabel lønn?

– De fleste har den sentrale delen av lønnen sin som fastlønn. For en tredel av de 150 er det snakk om beløp av en viss størrelse, for de øvrige to tredelene er det beløp av mindre verdi, sier kommunikasjonsdirektør Ole Irgens.

Hovedregelen er at fastlønnen er pensjonsgivende. Nå har selskapet valgt å endre denne praksisen. Individuell bonus for ansatte med resultatbasert lønn, blir også pensjonsgivende. Utbetalinger i form av selskapsbonus eller lignende har ikke gitt, eller vil ikke gi, pensjonsopptjening i Tryg.