Kronglete prosess

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: PRIVAT

– Det har vært en lang og kronglete prosess med periodevis stor usikkerhet knyttet til fremtidig avtalestruktur, sier hovedtillitsvalgt John Glærum-Gaupseth i Kredinor.

STERK TILLIT: – Jeg mener bestemt at de resultatene vi nå har, med en ferdigforhandlet og signert særavtale, bærer preg av det tillitsforholdet Finansforbundet og ledelsen i Kredinor, har utviklet gjennom flere år, sier hovedtillitsvalgt John Glærum-Gaupseth.

Siden oktober 2014 har han jobbet, spist og sovet med problemstillingene knyttet til fremtidig avtalestruktur. Målsettingen for arbeidet har hele tiden vært at det materielle innholdet i de nye tariffavtalene ikke skulle være dårligere enn i dagens avtalestruktur. Det har vært ekstra krevende siden Virkes avtalestruktur ikke har vært tilpasset finansnæringen.

– På denne bakgrunn er jeg godt fornøyd med at vi har lykkes med å forhandle frem en ny Særavtale for våre 500 ansatte som har et tydelig «finansstempel». Jeg fastslår at jeg aldri tidligere har jobbet så intenst med noe, som jeg har gjort med å bidra til å få disse avtalene på plass, sier John Glærum-Gaupseth.

Han trekker spesielt frem det gode samarbeidet han har hatt med hovedtillitsvalgt i Lindorff, Torill Vestli, for å få på plass en ny avtalestruktur. Lindorff er i sluttforhandlinger med ledelsen i selskapet om en ny Særavtale. Uten den formidable innsatsen som er lagt ned fra ansatte i Finansforbundets arbeidslivsområde, hadde ikke resultatet blitt det samme. At forbundsleder Pål Adrian Hellman tidlig i prosessen gjorde det klart at Finansforbundet ville ivareta medlemmene i inkasso sine interesser, viser også hvor viktig de nye avtalene er. Han berømmer også ledelsen i Kredinor for den konstruktive rollen de har hatt underveis i prosessen.