Krever like konkurransevilkår

Finansforbundet ser at PSD2 vil forandre konkurransesituasjonen i finansbransjen. For forbundet er det viktig at konkurransevilkårene må være de samme, både for utfordrere og etablerte virksomheter.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

– PSD2 vil forandre konkurransesituasjonen ganske betydelig. Det gjør at forholdet mellom kundene og den tradisjonelle finansnæringen blir ganske annerledes. Når bankene blir nødt til å dele informasjon med tredjepart, brytes det tradisjonelle kunde/bedrift-bildet, sier Dag Arne Kristensen, leder av politisk avdeling i Finansforbundet. 

LIKE VILKÅR

Forbundet har vært tydelig på at alle nye aktører må underlegges de samme vilkårene som de eksisterende foretakene, når det gjelder reguleringer og krav. Dette er blant annet likviditetskrav for å sikre at kundene skal ha pengene sine tilgjengelig, systemer for å sikre økonomien mot cyberangrep, arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering, banksikringsfond for å sikre kundeinnskudd, krav til egenkapital/soliditet for å sikre finansiell stabilitet og krav til personvern.

– Dette er områder vi som samfunn ikke bør kompromisse på, og som finansnæringen i dag lojalt følger opp. For oss er det viktig at de nye aktørene ikke skal få noen særlige regulatoriske fortrinn, sier Kristensen.

Bedriftene er litt mindre bekymret

PSD2 innebærer også økonomiske utfordringer. IT-kostnadene forventes å øke på grunn av nye sikkerhetskrav og åpning av API-er. I tillegg forventes det at ni prosent av inntektene fra detaljhandelen, vil gå tapt til nye aktører frem mot 2020.

– Det blir vanskelig for de etablerte å ta betalt for kostnadene som PSD2 og åpne API-er innebærer, forklarer Kristensen. 

OPPMERKSOMHET INTERNT

Forbundets tillitsvalgte har også hatt et ekstra øye på hvordan bedriftene håndterer PSD2 og den nye konkurranse.

– Tillitsvalgte er aktivt inne, blant annet som ansatterepresentanter i styrene hvor dette blir diskutert. Det virker som om bedriftene er litt mindre bekymret enn de var for et par år siden. Nå ser det ut til at de er rede til å møte konkurransen på en god og offensiv måte, sier Kristensen.

PERSONVERN SPILLER PÅ LAG

Parallelt med innføringen av PSD2 kommer det en ny personvernforordning. Denne vil også kreve ressurser fra bankene. Men Kristensen er glad på kundenes vegne for de nye reglene.

– Vi gir daglig fra oss mye informasjon. De nye reglene tydeliggjør hvordan personopplysninger kan brukes og distribueres. Prinsippet er at man ikke skal innhente og lagre mer enn nødvendig, og at dette skal være standardinnstilling i alle systemer. Bedriftene har plikt til å ha kontroll på dette fra neste år. Det er bra for bransjen, men det gir foretakene tekniske utfordringer, sier Kristensen.

– Det løses opp på konkurransesiden samtidig som personvernet strammes inn. PSD2 og den nye personvernforordningen spiller i hver sin retning. Vi er avventende til å se hvordan dette vil påvirke bransjen, avslutter han.