Historisk tariffavtale med Virke

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD

1. mai 2016 etablerte Finansforbundet en ny tariffavtale med hovedorganisasjonen Virke. Den nye avtalen innebærer at over 1 000 ansatte i inkassobransjen fortsatt kan være organisert i Finansforbundet.

I 2015 gikk Norske Inkassobyråers Forening, NIF, inn i Virke, både næringspolitisk og på arbeidsgiverområdet. For Finansforbundet var det av stor politisk betydning å kunne ivareta sine medlemmer gjennom en ny tariffavtale med Virke. Gjennom samtaler på øverste hold mellom Finansforbundet, YS og Virke, ble det etter hvert etablert en aksept for dette.

Forbundet organiserer i dag de fleste av de ansatte innenfor inkassoområdet. Nå kan de ansatte fortsatt nyte godt av alle tariffmessige fordeler gjennom Finansforbundet.

– Den siste tiden har vi sett stadig flere eksempler på bransjeglidning og noen tilfeller av tariffhopping. Dette må vi forholde oss til slik at vi fortsatt kan gi våre medlemmer gode og forutsigbare tariffavtaler, sier spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet. Han har vært med på å forhandle frem den nye tariffavtalen sammen med spesialrådgiver og advokat Anne Ruth Fedje Eckholt i Finansforbundet.

NYE SÆRAVTALER

Avtalestrukturen i Virke er annerledes enn i Finans Norge. Virke har hovedavtale, funksjonæravtale og særavtaler, men ingen bedriftsavtale. I forhandlingene med Virke har det vært viktig for forbundet i størst mulig grad å sikre de tariffestede rettighetene for medlemmene. Den største jobben for de hovedtillitsvalgte i inkassoselskapene har vært å forhandle frem en ny særavtale til erstatning for de tidligere bedriftsavtalene.

– De tillitsvalgte lokalt har lagt ned en formidabel innsats for å fremforhandle best mulige særavtaler for de ansatte i selskapene. Hardt arbeid har gitt gode resultater. Den gode nyheten er at den nye tariffavtalen også vil gjøre det enklere for våre medlemmer i inkasso å få mulighet til å få på plass tariffavtaler og dermed AFP, sier Tor André Sunde.

Den nye avtalen omfatter foreløpig de tre inkassoselskapene Kredinor, Lindorff og Intrum Justitia som til sammen har over 1 000 ansatte. Fra 20. mai gjelder den nye tariffavtalen også for Svea Finans AS og Resurs Bank som har i overkant av 150 ansatte. I løpet av året vil avtalen også bli gjort gjeldende for flere inkasso- og finansforetak.