God avtale i Lindorff

– Det har vært en lang og krevende prosess, men vi har kommet styrket ut og endelig signert en god særavtale. Vi er godt fornøyd med det resultatet vi har oppnådd i samarbeid med HR og ledelsen i Lindorff, sier hovedtillitsvalgt Torill Synnøve Vestli.

I likhet med andre inkassoselskaper i Norge, meldte Lindorff overgang fra Finans Norge til Virke som ny arbeidsgiverorganisasjon. Dermed måtte Finansforbundet forhandle frem en ny tariffavtale med Virke. Siden Virke ikke har Bedriftsavtaler i sin avtalestruktur, måtte hvert enkelt selskap forhandle frem nye særavtaler for å få videreført de opparbeidede rettighetene fra Bedriftsavtalene. Nå har de tillitsvalgte i Lindorff med Svein Erik Eiterå, Nina Syvertsen og Torill Vestli i spissen forhandlet frem en ny særavtale. Svenn Jensen, Tor André Sunde og Anne Ruth Fedje Eckholdt fra Finansforbundets sekretariat har gitt god bistand underveis.

– I forhandlingene fryktet vi at medlemmene skulle gå glipp av noe i den nye avtalen, men med uvurderlig hjelp fra forbundet og støtte fra Kredinor fikk vi på plass en god særavtale. Alle punkter fra den tidligere Bedriftsavtalen som ikke var hjemlet i den nye hovedavtalen eller i den nye funksjonæravtalen i Virke, er på plass i den nye særavtalen, sier Torill Synnøve Vestli.

Om lag 650 ansatte i Lindorff AS er omfattet av den nye særavtalen. I tillegg kommer ansatte i et datterselskap.  Det er ingen vesentlige endringer for de ansatte i det nye avtaleverket. Den nye særavtalen blir presentert på medlemsmøter før sommeren.