Frykter for nedleggelse av banken

– Vi vet jo ikke hva som skjer med banken, men håper selvsagt at det blir en god løsning for alle ansatte i Gildeskål Sparebank, sier Therese Breivik, ansattevalgt styrerepresentant og tillitsvalgt Hege Freding Holien.

TEKST OG FOTO: SVEIN ÅGE ERIKSEN

INNDYR: – Vi kan ikke drive banken videre ut fra dagens situasjon. Alternativet til en fusjon med Ofoten Sparebank kan være å bli kjøpt opp av en større bank, men da vil vi miste både kapitalen og kontoret. Vi håper at vi finner en god løsning med Ofoten Sparebank, sier Breivik og Holien.

Fra første dag i prosessen er de blitt informert og involvert i det arbeidet som må gjøres. De har også fått gode råd fra Finansforbundets jurister. Det som er klart, er at ingen vil bli sagt opp som følge av prosessen. Eventuell nedbemanning vil skje ved naturlig avgang.

– Vi synes det er trist at det stadig blir vanskeligere å drive en liten bank ute i distriktene. Alle de kravene som vi må oppfylle, medfører at småbankene blir presset ut av markedet. Når vi tenker over hvor viktig en bank er for vekst, bosetting og utvikling i distriktene, vil det være et stort tap den dagen det ikke lenger finnes en bank, understreker de ansattes representanter.

FØLER USIKKERHET

Fremtiden for banken er naturlig nok et daglig samtaleemne blant de ansatte. Siden ingen ting er avklart, føler de en usikkerhet for hva fremtiden vil bringe. Derfor tar de en dag av gangen og jobber som normalt mens fusjonsplanene fortsatt er under arbeid.

– Vi må tenke nytt, øke vår kompetanse og endre oss i takt med kundenes behov. Digitalisering er ikke svaret på alt. Vi tror at kundene også trenger noen å snakke med når store og viktige beslutninger skal tas. Derfor håper vi at det finnes lokale sparebanker med dyktige rådgivere i mange år fremover, sier Therese Brevik og Hege Freding Holien.