Danske Bank selger ansatte

Ni ansatte får ny jobb i Grong Sparebank når Danske Bank selger sin personkunde- og landbruksportefølje i 17 kommuner i Nord-Trøndelag. Syv ansatte i Molde og Kristiansund får sluttpakke når disse kontorene avvikles 24. juni.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: BJØRN TORE NESS
Mandag 23. mai undertegnet Danske Bank og Grong Sparebank en avtale som gir lokalbanken 8 000 nye personkunder og 120 landbrukskunder. De ni ansatte ved kontorene til Danske Bank i Steinkjer og Namsos blir overtatt av Grong Sparebank. Dette skjer fordi Danske Bank vil tilpasse kontorstrukturen til den nye bankhverdagen der kundedialogen blir mer digital. Nå vil banken konsentrere sin virksomhet om de større byene.

Samtidig med dette avvikler Danske Bank sine kontorer i Molde og Kristiansund, og syv ansatte får tilbud om sluttpakke ut fra alder og ansiennitet. Kontoret i Orkanger legges også ned, men her får de ansatte ny jobb i Danske Bank i Trondheim. Etter nedleggelsene får Danske Bank 26 filialer i Norge.

GOD PROSESS

– Det er aldri noe hyggelig når dyktige ansatte må gå, men vi tillitsvalgte har vært med i hele prosessen siden starten i november i fjor. Det har vært en åpen og god prosess der banken har tatt våre innspill, men det er krevende å kjøre tre prosesser parallelt, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Finansforbundet i Danske Bank.

Hun er godt fornøyd med at bankens ni ansatte i Nord-Trøndelag følger med i virksomhetsoverdragelsen til Grong Sparebank. De tillitsvalgte vil i en overgangsfase følge opp de ansatte som går over til Grong. Målet er å få til en best mulig overgang til ny arbeidsgiver.

Dette sier landsjef Trond F. Mellingsæter om prosessen:

– Vi har vært opptatt av at omorganiseringen skal få minst mulige konsekvenser for de ansatte ved de aktuelle lokalkontorene. De tillitsvalgte ble tidlig involvert, og vi har hatt drøftelsesmøter gjennom hele prosessen for å sikre at vi har hatt gode og korrekte prosedyrer i omorganiseringen. Dessverre er det noen vi ikke har funnet nye oppgaver til, men for de fleste innebærer omorganiseringen at de får ny arbeidsgiver eller nytt arbeidssted.

HENTER 90 MILLIONER

– Hvorfor overtar Grong Sparebank portefølje fra Danske Bank?

– Vi har tro på distribusjon med nærhet til kunden med lokal tilstedeværelse. Denne overdragelsen styrker banken og gir oss økt konkurransekraft. Sist, men ikke minst, bidrar vi til å sikre at viktig kompetanse i banknæringen blir i regionen, sier administrerende banksjef Jon Håvard Solum i Grong Sparebank.

For å finansiere oppkjøpet vil Grong Sparebank gjennomføre en rettet emisjon på 90 millioner i ny eierandelskapital. Emisjonen rettes mot dagens eiere og gjennomføres i august. Et garantikonsortium var på plass i løpet av 24 timer. 90 prosent av garantistene kommer fra Nord-Trøndelag. Emisjonen må godkjennes av bankens generalforsamling og av Finanstilsynet. Oppkjøpet er forventet å skje i midten av november i år.