Nå haster det

2018 trer to nye EU-direktiver i kraft, og begge vil få stor betydning for deg og din arbeidsplass. Først kommer betalingstjenestedirektivet PSD2 som pålegger alle banker å dele sin kontoinformasjon til nye aktører med kundens samtykke.

Flere banker har allerede tatt grep og inngått samarbeidsavtaler med nye fintech-selskaper som vil tilby sine betalingstjenester til bankenes kunder. Også konkurrerende banker må oppgi kontoinformasjon til hverandre. Dette kommer til å bety både tøffere konkurranse og flere spennende nyheter for kundene. Forhåpentligvis betyr det også noen nye og spennende forret- ningsmuligheter, men det er vanskelig å spå hva dette vil si for arbeidsplassene i næringen på sikt.

I mai neste år trer EUs nye personverndirektiv i kraft. Nå vil det stilles strengere krav til alle virksomheter som behandler personopplysninger, og det nye lovverket gir forbrukerne flere og bedre rettigheter. Regelverket er så vidt omfattende at de fleste virksomheter som behandler personopplysninger, må opprette et eget personvernombud. I dag er det i overkant av 50 personvernombud i finansnæringen, men det vil være behov for minst 2 000 personvernombud i vår næring. Det er mindre enn ett år til ledelsen i bedriftene må ha dette på plass. Da er det ikke rart at Datatilsynet er bekymret for om alle bedrifter vil komme i mål i tide.

Disse to EU-regulativene vil snu opp ned på mye i finansnæringen slik vi kjenner den i dag. Derfor har jeg valgt å bruke ekstra plass i denne utgaven på å fortelle hva de nye direktivene betyr for deg og den jobben du skal gjøre.

I tillegg skriver vi om hvordan Nordea forsøker å hindre de ansatte i Estland å organisere seg i forkant av fusjonen med DNB. Dette er en stygg sak som Nordens største finanskonsern ikke kan være bekjent av.

SVEIN ÅGE ERIKSEN
Ansvarlig redaktør sae@finansforbundet.no
www.finansfokus.no
twitter: @finansfokus
Facebook: Finansforbundet
Tips: 900 79 547